Neidio i'r prif gynnwy

Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Daeth Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 i rym ar 21 Mawrth 2016.

Er mwyn darparu'r gofal gorau posibl i gleifion, rhaid bod gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru lefelau staff nyrsio priodol.

Bydd y Ddeddf yn grymuso ein nyrsys a'n rheolwyr wardiau trwy ddarparu'r dystiolaeth i gefnogi a llywio eu barn broffesiynol wrth iddynt bennu lefelau staff nyrsio ar eu wardiau. 

 

Cysylltu â ni:

I siarad â rhywun am y modd yr ydym yn rhoi'r Ddeddf ar waith, cysylltwch â'r tîm Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf trwy'r dulliau canlynol

Ffôn: 01437 834475
E-bost: chris.hayes@wales.nhs.uk; catherine.thomas8@wales.nhs.uk; neu helen.humphreys@wales.nhs.uk

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: