Rhyw

Gwahaniaethu ar sail rhyw yw pan gewch eich trin yn wahanol oherwydd eich rhyw.

Gallai'r driniaeth fod yn weithred unwaith ac am byth neu gallai gael ei hachosi gan reol neu bolisi. Nid oes rhaid iddo fod yn fwriadol i fod yn anghyfreithlon.

Gallwch ddarganfod mwy am wahaniaethu ar sail rhyw ar wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yma.

Rhannwch: