Hil

Yn cyfeirio at nodwedd warchodedig hil. Mae'n cyfeirio at grŵp o bobl a ddiffinnir gan eu hil, lliw, a chenedligrwydd (gan gynnwys dinasyddiaeth) eu gwreiddiau ethnig neu genedlaethol. Gwahaniaethu ar sail hil yw pan gewch eich trin yn wahanol oherwydd eich hil.

Gallai'r driniaeth fod yn weithred unwaith ac am byth neu o ganlyniad i reol neu bolisi yn seiliedig ar hil. Nid oes rhaid iddo fod yn fwriadol i fod yn anghyfreithlon.

I ddarganfod mwy am wahaniaethu ar sail hil gallwch ymweld â gwefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yma.

Rhannwch: