Neidio i'r prif gynnwy

Cyfeiriadedd rhywiol

P'un a yw atyniad rhywiol unigolyn tuag at ei ryw ei hun, y rhyw arall neu i'r ddau ryw.

Gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol yw pan gewch eich trin yn wahanol oherwydd eich cyfeiriadedd rhywiol.

Gallai'r driniaeth fod yn weithred unwaith ac am byth neu o ganlyniad i reol neu bolisi sy'n seiliedig ar gyfeiriadedd rhywiol. Nid oes rhaid iddo fod yn fwriadol i fod yn anghyfreithlon.

I ddarganfod mwy am wahaniaethu ar gyfeiriadedd rhywiol gallwch ymweld â gwefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yma.

Rhannwch: