Crefydd a chred

Mae crefydd yn cyfeirio at unrhyw grefydd, gan gynnwys diffyg crefydd. Mae cred yn cyfeirio at unrhyw chred grefyddol neu athronyddol ac mae'n cynnwys diffyg chred. Yn gyffredinol, dylai chred effeithio ar eich dewisiadau bywyd neu'r ffordd rydych chi'n byw iddi gael ei chynnwys yn y diffiniad.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am grefydd neu chred yn y gweithle ar Wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yma.

Rhannwch: