Hawliau dynol

Mae hawliau dynol yn eiddo i bawb. Mae Deddf Hawliau Dynol 2000 yn fwy na’r gyfraith. Mae’n berthnasol i lawer o benderfyniadau mae pobl yn eu gwneud ac yn eu profi bob dydd. Bwriad y llywodraeth oedd rhoi hawliau dynol wrth wraidd y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu.

Ers dod i rym ar 2 Hydref 2000, mae’r Ddeddf Hawliau Dynol (HRA) wedi sicrhau y gellir gorfodi hawliau o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol yn ein llysoedd ni, a dod â’r hawliau hynny i mewn i gyfraith y DU trwy, rhoi ddyletswydd i barchu’r hawliau mae’n ei chynnwys mewn popeth y mae awdurdodau cyhoeddus yn eu gwneud. Mae awdurdodau cyhoeddus yn cynnwys Ymddiriedolaethau’r GIG, awdurdodau lleol ac adrannau’r llywodraeth ganolog, mae’n ei gwneud hi’n bosibl i unigolion hawlio’r hawliau mae’n eu cynnwys

Mae cydraddoldeb yn llinyn cyffredin rhwng hawliau dynol, y ddeddf cydraddoldeb, y 7 nod llesiant ac mae ein gwerthoedd yn adlewyrchu'r egwyddorion hyn yn agos.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Ddeddf Hawliau Dynol (2000) cliciwch yma i ymweld â gwefan Sefydliad Hawliau Dynol Prydain.

Rhannwch: