Cynllun cydraddoldeb strategol

Mae ein cynllun ac amcanion cydraddoldeb strategol yn anelu at fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau i bobl â nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae'n ofynnol i ni adolygu ac adnewyddu ein hamcanion bob pedair blynedd. Byddant yn cyfarwyddo ein gweithredoedd i adeiladu ar gynnydd ers ein cynllun cydraddoldeb Strategol cyntaf ac yn ein helpu i gadw ein defnyddwyr gwasanaeth a'n staff wrth galon popeth a wnawn.

Gallwch lawrlwytho copi o'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion yma

Rhannwch: