Neidio i'r prif gynnwy

Cydraddoldeb wrth recriwtio

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn caniatáu inni ddefnyddio Gweithredu Cadarnhaol wrth hyrwyddo swyddi a recriwtio pobl. Mae Gweithredu Cadarnhaol yn ymwneud ag annog pobl i ymgeisio am swyddi a bod ar delerau cyfartal ag eraill. Nid yw'n golygu darparu mantais annheg i rai pobl oherwydd eu nodweddion gwarchodedig. Rydyn ni'n trin pawb yn gyfartal.

Darllenwch fwy am sut rydyn ni'n defnyddio cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth recriwtio yma

Rhannwch: