Neidio i'r prif gynnwy

Cyd-bwyllgorau'r bwrdd

Yn unol â'i Reolau Sefydlog, gall Bwrdd Iechyd y Brifysgol benodi Cydbwyllgorau i gyflawni swyddogaethau penodol ar ran y Bwrdd neu i ddarparu cyngor a chymorth i'r Bwrdd wrth iddo gyflawni ei swyddogaethau. Mae gan bob Pwyllgor Gylch Gorchwyl manwl a gymeradwyir yn ffurfiol gan y Bwrdd. Gellir dod o hyd i'r rhain yn Rheolau Sefydlog Bwrdd Iechyd y Brifysgol.

Mae'r Cydbwyllgorau canlynol wedi'u sefydlu: - Cliciwch ar y dolenni isod i gael mynediad i'w gwefannau ac i weld papurau gan bob pwyllgor.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: