Neidio i'r prif gynnwy

Cofrestr diddordebau, rhoddion, nawdd a lletygarwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod aelodau ein bwrdd a’n gweithwyr yn ymarfer y safonau ymddygiad uchaf ac rydym wedi datblygu polisi safonau ymddygiad sy’n adeiladu ar ddarpariaethau Adran 7 ‘gwerthoedd a safonau ymddygiad’ ein rheolau sefydlog. Gallwch weld ein polisi safonau ymddygiad yma (PDF, 500KB)

Mae'r polisi hwn yn ail-bwysleisio ein hymrwymiad i sicrhau ein bod yn gweithredu i'r safonau uchaf ac mae'n nodi'r trefniadau ar gyfer sicrhau y gellir gwneud datganiadau o fuddiannau, rhoddion, lletygarwch, honoraria a nawdd.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: