Cofrestr diddordebau, rhoddion, nawdd a lletygarwch

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod aelodau ein bwrdd a’n gweithwyr yn ymarfer y safonau ymddygiad uchaf ac rydym wedi datblygu polisi safonau ymddygiad sy’n adeiladu ar ddarpariaethau Adran 7 ‘gwerthoedd a safonau ymddygiad’ ein rheolau sefydlog. Gallwch weld ein polisi safonau ymddygiad yma.

Rhannwch: