Neidio i'r prif gynnwy

Archeb Reolaidd a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog

Archeb Reolaidd

Cyhoeddir ein rheolau sefydlog enghreifftiol gan Weinidogion Cymru i Fyrddau Iechyd Lleol. Rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol (BILl) yng Nghymru gytuno ar reolau sefydlog ar gyfer rheoleiddio eu trafodion a'u busnes.

Mae'r dogfennau hyn yn sail ar gyfer datblygu ein fframwaith llywodraethu ac atebolrwydd ac, ynghyd â mabwysiadu ein fframwaith Gwerthoedd a Safonau Ymddygiad, fe'u cynlluniwyd i sicrhau bod y safonau llywodraethu da a osodir ar gyfer y GIG yng Nghymru yn cael eu cyflawni.

Rheolau Sefydlog Enghreifftiol, Cadw a Dirprwyo Pwerau ar gyfer Byrddau Iecyd Lleol (Diweddarwyd Mehefin 2019)

Cynllun terfynau dirprwyedig ac awdurdodedig - o fis Ionawr 2015 (PDF, 12KB)

Cylch Gorchwyl ar gyfer ein pwyllgorau statudol ac ymgynghorol

Cliciwch yma i weld Pwyllgorau statudol ac ymgynghorol y Bwrdd

Cyd-bwyllgorau - gallwch weld ein cyd-bwyllgorau yma

Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs)

Isod fe welwch ein cyfarwyddiadau ariannol sefydlog (SFIs). Mae'r SFIs hyn yn manylu ar y cyfrifoldebau, polisïau a gweithdrefnau ariannol a fabwysiadwyd gan ein Bwrdd. Fe'u dyluniwyd i sicrhau bod ein trafodion ariannol yn cael eu cyflawni yn unol â'r gyfraith a pholisi Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau cywirdeb, economi, effeithlonrwydd,  a chynaliadwyedd.

Cliciwch yma i weld ein cyfarwyddiadu ariannol sefydlog (PDF, 1,400KB)

Rhannwch: