Monitro ein perfformiad

Ein nod yw darparu gofal diogel ac amserol i'n cleifion. Er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni hyn rydym wedi nodi rhai meysydd allweddol lle rydym am wneud gwelliannau yn 2019/20 a 2020/21. Yn ogystal, rydym wedi nodi meysydd lle rydym yn perfformio'n dda ac eisiau cynnal hyn neu, lle bo hynny'n bosibl, gwneud gwelliannau pellach.

Bob mis rydym yn cynhyrchu adroddiad yn dangos ein cynnydd yn y meysydd allweddol hyn. Mae aelodau'r Bwrdd yn craffu ar yr adroddiad. Ochr yn ochr â'r meysydd allweddol hyn rydym hefyd yn adrodd bob yn eil fis ar ein perfformiad ar gyfer nifer o ddangosyddion eraill lle rydym am wneud gwelliannau neu gynnal perfformiad da.

Ein adroddiadau perfformiad

Dogfennau Ategol:


Sylwch mai dim ond yn Saesneg y mae'r dogfennau hyn ar gael.

Siartiau Tueddiad (PDF, 1,079KB)

Arolwg Perfformiad (PDF, 886KB)

Newidiadau Metrig ar gyfer 2020/21 (PDF, 79KB)

Fframwaith Cyflenwi'r GIG 2020/21 (PDF, 1450KB)

Diweddariad am wybodaeth hygyrch i bobl sydd â nam ar y synhwyrau (PDF, 624KB)

Diweddariad fframwaith dysgu a datblygu dementia (PDF, 302KB)

Diweddariad Cydraddoldeb a Chysylltiadau Da (PDF, 563KB)

Diweddariad iechyd a lles grwpiau di-gartref a bregus (PDF, 629KB)

Diweddarad rhaglen anabledd dysgu:  ‘Gwella Bywydau’ (PDF, 444KB)

Diweddariad profiad defnyddiwr a diweddaru gwasanaethau (PDF, 811KB)

Diweddariad yr Iaith Gymraeg:  ‘Mwy na Geiriau’ (PDF, 726KB)

Rhannwch: