Neidio i'r prif gynnwy

Monitro ein perfformiad

Rydym yn ymwybodol nad yw dogfennau sydd wedi'u cynnwys yn y maes hwn yn cydymffurfio â'r Safonau Hygyrchedd Digidol. Os hoffech gael mynediad at fformat arall, ebostiwch GenericAccount.PerformanceManagement@wales.nhs.uk. Gallwch ddarllen ein datganiad hygyrchedd digidol yma. 

Ein nod yw darparu gofal diogel ac amserol i'n cleifion. Er mwyn ein cynorthwyo i gyflawni hyn rydym wedi nodi rhai meysydd allweddol lle rydym am wneud gwelliannau yn 2019/20 a 2020/21. Yn ogystal, rydym wedi nodi meysydd lle rydym yn perfformio'n dda ac eisiau cynnal hyn neu, lle bo hynny'n bosibl, gwneud gwelliannau pellach.

Bob mis rydym yn cynhyrchu adroddiad yn dangos ein cynnydd yn y meysydd allweddol hyn. Mae aelodau'r Bwrdd yn craffu ar yr adroddiad. Ochr yn ochr â'r meysydd allweddol hyn rydym hefyd yn adrodd bob yn eil fis ar ein perfformiad ar gyfer nifer o ddangosyddion eraill lle rydym am wneud gwelliannau neu gynnal perfformiad da.

Ein adroddiadau perfformiad

Dogfennau Ategol:


Sylwch mai dim ond yn Saesneg y mae'r dogfennau hyn ar gael.

 

Siartiau Tueddiad (PDF, 1,099KB) (agor mewn dolen newydd)

Arolwg Perfformiad (PDF, 446KB) (agor mewn dolen newydd)

Newidiadau Metrig ar gyfer 2020/21 (PDF, 79KB) (agor mewn dolen newydd)

Fframwaith Cyflenwi'r GIG 2020/21 (PDF, 1450KB) (agor mewn dolen newydd)

Diweddariad am wybodaeth hygyrch i bobl sydd â nam ar y synhwyrau (PDF, 624KB) (agor mewn dolen newydd)

Diweddariad fframwaith dysgu a datblygu dementia (PDF, 302KB) (agor mewn dolen newydd)

Diweddariad Cydraddoldeb a Chysylltiadau Da (PDF, 563KB) (agor mewn dolen newydd)

Diweddariad iechyd a lles grwpiau di-gartref a bregus (PDF, 629KB) (agor mewn dolen newydd)

Diweddarad rhaglen anabledd dysgu:  ‘Gwella Bywydau’ (PDF, 444KB) (agor mewn dolen newydd)

Diweddariad profiad defnyddiwr a diweddaru gwasanaethau (PDF, 811KB) (agor mewn dolen newydd)

Diweddariad yr Iaith Gymraeg:  ‘Mwy na Geiriau’ (PDF, 726KB) (agor mewn dolen newydd)

Rhannwch: