Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 28 Mawrth 2024

 

Cliciwch yma i ymuno a chyfarfod y Bwrdd Cyhoeddus a drefnwyd ar gyfer 11.00am 28 Mawrth 2024

 

Agenda Bwrdd Cyhoeddus Dwyeithiog BIP Hywel Dda 28 Mawrth 2024 (PDF, 194KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

 

1. Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynwyr: Pob]

 

2. Cynnal Llywodraethu, Ansawdd a Diogelwch Da

 

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus Eithriadol ar 25 Ionawr 2024 (PDF, 292KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.2 Cofnodion Cyfarfod Corfforaethol yr Ymddiriedolwyr a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2024 (PDF, 135KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.3 Materion yn Codi a Thabl Camau Gweithredu o’r Cyfarfodydd ar 25 Ionawr 2024 (PDF, 136KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.4 Adroddiad y Cadeirydd  (PDF, 1.2MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.5 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 647KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Prof Philip Kloer]

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 405KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Rhodri Evans]

2.6.1 Strategaeth Rheoli Risg (PDF, 347KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) 

2.7 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 173KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

 

3. Cyflawni ein Pwrpas

3.1 Diweddariad ar Gynllun Blynyddol 2023/24 (PDF, 446KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.2 Cynllun Blynyddol 2024/25 (PDF, 2.4MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.3 Gweithredu Strategaeth Canolbarth a Gorellewin Cymru Iachach (PDF, 148KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.4 Adroddiad Ariannol (PDF, 2.7MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

3.5 Defnydd Gweithlu Dros Dro (PDF, 647KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lisa Gostling] 

3.6 Adroddiad Gwella Profiad Defnyddwr Gwasaneth (PDF, 7.7MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Sharon Daniel] 

 

4. Cyflawni ein Cynllun

4.1 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF, 2.9MB, 22 Mawrth  2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.2 Diweddariad Gweithredol (PDF, 739KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers/ Jill Paterson] 

4.3 Diweddariad Cynllun Gwasanaethau Clinigol [Cyflwynwyr: Prof Philip Kloer/ Lee Davies/ Jill Paterson]

       Diweddariad Cynllun Gwasanaethau Clinigol SBAR (PDF, 292KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

       Papur Materion Cynllun Gwasanaethau Clinigol (PDF, 3.4MB, 22 Mawrth 2024 , agor mewn dolen newydd)

     Atodiadau

     Atodiad A - Cynllun Gwasanaethau Clinigol (PDF, 5.4MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad B - Gofal Cychwynnol (PDF, 23.1MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad B18.1 Gofal Cycywynnol - Adroddiad Arcus (PDF, 16.1MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad C - Gofal Critigol (PDF, 5.2MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad D - Llawfeddygaeth Gyffredinol Frys (PDF, 3.5MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad E - Stroc (PDF, 3.3MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad F - Endosgopi (PDF, 3MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad G - Radioleg (PDF, 5.3MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad H - Dermatoleg (PDF, 10.2MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad I - Offthalmoleg (PDF, 5.9MB, 20 Mawrthh 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad J - Orthopaedeg (PDF, 3.3 MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad K - Wroleg (PDF, 3.2MB, 20 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

Item 4.4 Fframwaith Sicrwydd Bwrdd [Cyflwynydd: Prof Phil Kloer]

        Fframwaith Sicrwydd Bwrdd SBAR  (PDF 1.9MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

        Prif Gorfestr Risg Mawrth 2024 (PDF, 1.4MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

Item 4.5 Meddygfa Cangen Talacharn [Cyflwynydd: Jill Paterson]

   Meddygfa Cangen Talacharn (PDF, 3.6MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) 

     Atodiadau

     Atodiad 5 Llythyr i'r tim GMS 14.09.2023 (PDF, 474KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 6 Proses ar gyfer Ystyried Ceisiadau Cau Meddygfa Gangen Rhagfyr 2023 (614KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 6A Proses Gwneud Cais i Gau Meddygfa Gangen (PDF, 146KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 7 Canllawiau ar Oblygiadau'r contract GMS newydd ar ddarpau Adeiladau (PDF, 25KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 8 Fframwaith Cynaliadwyedd - C a H - Ebrill 2023 (PDF, 233KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 9 Cynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu (PDF, 548KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 10 Adroddiad Ymatebion i'r Arolwg - Cymraeg (PDF, 23KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 11 Sylwadau ar Ddigwyddiadau Galw Heibio ar gyfer Ymgysylltu Talacharn (PDF, 861KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 12 Cleifion sy'n defnyddio gwasanaethau yn Nhalacharn rhwng Tachwedd 2017 a Mawrth 2020 (PDF, 166KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 13 Ymateb Llais  - cynnig Meddygfa Gangen Talacharn (PDF, 226KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

     Atodiad 14 Ymateb LMC (PDF, 118KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

 

4.6 Proses Dendro Meddygfa Y Tymbl a Cross Hands  (PDF, 139KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

 

6. Achosion Busnes

 

6.1 Achos Busnes System Gweinyddu a Rhagnodi Meddyginiaethau yn Electronig (EPMA) (PDF, 1.4MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

 

7. Sicrwydd

7.1 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 462KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]  

7.1.1 Diweddariad Caffael (PDF, 181KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas]  

7.2 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 172KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies]

7.2.1 Rhaglen Gyfalaf Ddewisol 2024/25 (PDF, 565KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

7.2.2 Achos Cyfiawnhad Busnes Cam 2 Hysbysiadau Gorfodi Tan a Llythyron Materion Diogelwch Tan Ysbyty Llwynhelyg (PDF, 3.6MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers]

7.3 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwyliant (PDF, 388KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Chantal Patel] 

7.3.1 Cynllun ac Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2024-2028 (PDF, 1.9MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Lisa Gostling] 

            Cliciwch yma i weld y fideo y Tim Allgymorth Datblygu Cymundeol YouTube (Cymraeg) (agor mewn dolen newydd)

7.4 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 365KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Ann Murphy] 

7.5 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 1.3MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynwyr: Joanne Wilson / Chairs] 

 

8. Gweithio mewn Partneriaeth

8.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1.5MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Prof Philip Kloer]

8.1.1 Sefydlu Cyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru (PDF, 1.8MB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Prof Philip Kloer]

8.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 198KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Jill Paterson / Dr Ardiana Gjini]

 

9. Er gwybodaeth

9.1 Gweilliannau a Wnaed Yn ystod Blwyddyn Gyntaf Sesiynau Gwella Gyda'n Gilydd y Gyfarwyddiaeth (PDF, 696KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

9.2 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 202KB, 22 Mawrth 2024, agor mewn dolen newydd)

 

10. Dyddiad ac Amser y Cyfarfodydd Nesaf

9.30am, Dydd Iau 30 Mai 2024

 

11. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Agenda:-

  • Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2024

  • Materion sy'n Codi a Thabl Gweithredoedd y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2024

  • Cynllun Blynyddol 2024/25

  • Diweddariad gan y Tîm Rheoli Digwyddiad (Ffisiotherapydd) a Threfniadau Llywodraethu

  • Defnydd Gweithlu Dros Dro

  • Adroddiad Atal

  • Adroddiadau Diweddaru Mewnol

 

 

 

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: