Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 30 Tachwedd 2023

 
Cliciwch yma i ymuno â chyfarfod y Bwrdd Cyhoeddus a drefnwyd ar gyfer 9.30am ar 30 Tachwedd 2023

 

Agenda Bwrdd Cyhoeddus Dwyeithiog BIP Hywel Dda 30 Tachwedd 2023 (PDF, 192KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

 

1. Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynwyr: Pob]

 

2. Cynnal Llywodraethu, Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus Eithriadol ar 14 Medi 2023 (PDF, 202KB, 23 Tachwedd, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.2 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus a gynhaliwyd 28 Medi 2023 (PDF, 272KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.3 Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ar 28 Medi 2023 (PDF, 191KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.4 Materion yn Codi a Thabl Camau Gweithredu o’r Cyfarfodydd ar 14 Medi a 28 Medi 2023 (PDF, 137KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.5 Adroddiad y Cadeirydd  (PDF, 174KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.6 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 4.4MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.7 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 152KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Rhodri Evans]

2.7.1 Rheolau Sefydlog Model Diwygiedig (SOs) a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs) (PDF, 1.7MB, 23 Tachwedd 2023,agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

2.7.2 Cynllun Dirprwyo Diwygiedig (PDF, 213KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

2.8 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 183KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

 

3. Cyflawni ein Pwrpas

3.1 Ymgynghoriad Gwasanaethau Pediatrig [Cyflwynydd: Philip Kloer]

SBAR Canfyddiadau’r ymgynghoriad Gwasanaethau Pediatrig Brys ac Argyfwng  (PDF, 486KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

Atodiadau:

    Atodiad 1 Adroddiad Adborth Ymgynghoriad Gwasanaethau Brys ac Argyfwng i Blant ac Ieuenctid (PDF, 3.4MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 2 Cyflwyniad Ymgynghoriad Gwasanaethau Brys ac Argyfwng i Blant ac Ieuenctid (PDF, 987KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 3 Crynodeb Ymgynghoriad Gwasanaethau Brys ac Argyfwng i Blant ac Ieuenctid (PDF, 470KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 4 Adroddiad Awgrymiadau Amgen (PDF, 361KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 5 Ystyriaeth gydwybodol o'r adroddiad adborth (PDF, 725KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 6a Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Opsiwn 1 (PDF, 467KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 6b Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Opsiwn 2 (PDF, 481KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 6c Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Opsiwn 3 (PDF, 500KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 7 Tystysgrif Arfer Gorau (PDF, 1.1MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 8 Cyflwyniad PowerPoint Bwrdd Cyhoeddus 30 Tachwedd 2023 (PDF, 1.2MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

    Atodiad 9 Proses Sicrhau Ansawdd (PDF, 713KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

 

3.2 Diweddariad ar Gynllun Blynyddol 2023-24 (PDF, 383KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.3 Adroddiad Ariannol (PDF, 2MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

3.4 Gweithredu Strategaeth ‘Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach (PDF, 147KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.5 Adroddiad Gwella Profiad Defnyddwyr Gwasanaeth (PDF, 8MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.6 Cyflwyno Lefelau Staff Nyrsio yn Flynyddol ar gyfer Wardiau Dan Adran 25B Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (PDF, 758KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

 

4. Cyflawni ein Cynllun

4.1 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF 2.7MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.2 Diweddariad Gweithredol (PDF, 979KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers / Jill Paterson] 

4.3 Diweddariad Cynllun Gwasanaethau Clinigol (PDF, 189KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

4.4 Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

     Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd (PDF, 191KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

     Prif Gorfestr Risg Tachwedd 2023 (PDF, 1.6MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

  

6. Achosion Busnes

6.1 Cynllun Trawsnewid wedi'i Alluogi'n Ddigidol (PDF, 4.8MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

6.2 System Gweinyddu Meddyginiaethau Rhagnodi Electronig (EPMA) (PDF, 180KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

 

7. Adroddiadau blynyddol

7.1 Adroddiad Blynyddol Amcanion Llesiant (PDF, 3.4MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Dr Ardiana Gjini] 

 

8. Sicrwydd

8.1 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 166KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]  

8.2 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 164KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies]

8.3 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 157KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Chantal Patel] 

8.4 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 152KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Ann Murphy] 

8.5 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 1.3MB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Joanne Wilson / Chairs] 

 

9. Gweithio mewn Partneriaeth

9.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 839KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

9.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 151KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

 

10. Er gwybodaeth

10.1 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 199KB, 23 Tachwedd 2023, agor mewn dolen newydd)

 

11. Dyddiad ac Amser y Cyfarfodydd Nesaf

3.00pm, Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023 ( Cyfarfod eithriadol)

9.30am, Dydd Iau 25 Ionawr 2024

 

12. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Agenda:-

  • Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Medi 2023
  • Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi 2023
  • Cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2023
  • Materion sy'n Codi a Thabl Gweithredoedd y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Medi, 28 Medi a 19 Hydref 2023
  • Sefyllfa ariannol/Llythyr Swyddog Atebol
  • Bwrdd Buddsoddi Seilwaith - Adborth
  • Llety - Cynlluniau Datblygu a Rhesymoli Ystadau
  • Adroddiad Ataliadau
  • Adroddiadau Diweddaru yn y Pwyllgor
Dilynwch ni ar:
Rhannwch: