Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 28 Medi 2023

 

Cliciwch yma i ymuno a'r cyrfarfod trwy Youtube (agor mewn dolen newydd)

 

Agenda Bwrdd Cyhoeddus Dwyeithiog BIP Hywel Dda 28 Medi 2023 (PDF, 114KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

 

1. Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

Cwestiynau Cyhoeddus

1. Cwestiwn ac ymateb cyhoeddus 28.09.23 (PDF, 243KB, 28 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

2. Cwestiwn ac ymateb cyhoeddus 28.09.23 (PDF, 289KB, 28 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

 

2. Cynnal Llywodraethu, Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 27 Gorffennaf 2023 (PDF, 327KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion yn Codi a Thabl Camau Gweithredu o'r Cyfarfodydd ar 27 Gorffennaf 2023 (PDF, 144KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 151KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 683KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.5 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 730KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Rhodri Evans]

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 180KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

 

3. Cyflawni ein Pwrpas

3.1 Diweddariad ar Gynllun Blynyddol 2023-24 (PDF, 422KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.2 Adroddiad Ariannol (PDF, 1.3MB,  22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

3.3 Adroddiad Gwella Profiad Defnyddwr Gwasanaeth (PDF, 6.3MB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.4 Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon 2023-23 (PDF, 1.2MB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.5 Cynllun Prosiect i Ddatbl,ygu Strategaeth Gofal Sylfaenol ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (PDF, 380KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

 

4. Cyflawni ein Cynllun

4.1 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF, 1.7MB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

4.2 Diweddariad Gweithredol (PDF, 2.1MB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers / Jill Paterson] 

4.3 Diweddariad Cynllun Gwasanaethau Clinigol (PDF, 228KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

4.4 Cofrestr Risg Gorfforaethol (PDF, 1.6MB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jo Wilson] 

4.5 Diweddariad Rhwydwaith Gwybodaeth Labordai (LINC) (PDF, 354KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers/ Huw Thomas] 

4.6 Diweddariad ar Gaffael System Gwybodeg Radioleg (RISP)  (PDF,172KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers/ Huw Thomas] 

 

6. Achosion Busnes

6.1 Darparu Gwasanaethau Deintyddol Personal Gofal Sylfaenol y GIG, Tywi/Taf, Gogledd Penfro a Ceredigion (PDF, 153KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

 

7. Adroddiadau blynyddol

7.1 Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydarddoldeb (PDF, 153KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lisa Gostling] 

 

8.Sicrwydd

8.1 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 184KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]  

8.2 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 163KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies]

8.3 Adorddiad Pwyllgor  Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 155KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Chantal Patel] 

8.4 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 160KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

8.5 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 986KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Jo Wilson/ Cadeiriau] 

 

9. Gweithio mewn Partneriaeth

9.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydwiethredol BIPHDd (PDF, 2.8MB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

9.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 149KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

 

10. Er gwybodaeth

10.1 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 196KB, 22 Medi 2023, agor mewn dolen newydd)

 

11. Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf

9.30am, Dydd Iau 30 November 2023, Lleoliad i'w gadarnhau

 

12. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Agenda:

  • Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2023
  • Materion sy'n Codi a Thabl Gweithredoedd y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf a 10 Awst 2023
  • Y wybodaeth ddiweddaraf am y Fframwaith Dewisiadau
  • Risgiau Corfforaethol
  • Adroddiad Ataliadau
  • Adroddiadau Diweddaru yn y Pwyllgor
Dilynwch ni ar:
Rhannwch: