Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 26 Ionawr 2023

Lleoliad: Y Stiwdio Fach, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

 

Cliciwch ar y ddolen isod i ymuno â chyfarfod:

Cyswllt i Gyfarfod Bwrdd Cyhoeddus BIP Hywel Dda 9.30, 26 Ionawr 2023

 

Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Cynnal Llywodraethu, Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddusar 24 Tachwedd 2022 (PDF, 296KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle]

2.2 Materion sy'n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o'r Cyfarfod ar 24 Tachwedd 2022 (PDF, 180KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) Cyflwynydd: Maria Battle]

2.3 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 6.3MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle]

2.4 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 475KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.5 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 168KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman]

2.5.1 Strategaeth Rheoli Risg (PDF, 342KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

2.6 Adroddiad Archwilio Blynyddol Archwilio Cymru 2022 / Asesiad  Strwythuredig Archwilio Cymru 2022 (PDF, 1.1MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Archwilio Cymru]

2.7 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 162KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

 

3. Cyflawni ein Pwrpas

3.1 Cynllun Blynyddol 2023-24 (PDF, 434KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.2 Gweithredu strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach (PDF, 279kb, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.3 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion (PDF, 7.6MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.4 Archwiliad Hanfodion Gofal Safonau Iechyd a Gofal (PDF, 1.6MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.5 Datblygu ein Diwylliant o Wrando a Dysgu (PDF, 1.4MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Mandy Rayani/ Lisa Gostling] 

3.6 Adolygiad o Achosion TB Llwynhendy  (PDF, 2.8MB, 26 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Prof Phil Kloer] 

3.7 Diweddariad Grwp Llywio Trawsnewid (PDF, 181KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]
 

4. Cyflawni ein Cynllun

4.1 Adroddiad Ariannol (PDF, 887KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.2 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF, 323KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.3 Cofrestr Risg Gorfforaethol (PDF, 1.4MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Steve Moore]

4.4 Diweddariad Gweithredol (PDF, 3.4MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers / Jill Paterson] 

4.5 Cynllun Gofal Critigol (PDF, 265KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

4.6 Cynllun Cyflwyno Gallu a Galw Amser Real (RTDC) (PDF, 220KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

4.7 Diweddariad Gwasanaeth Pediatreg (PDF, 904KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Professor Phillip Kloer] 

4.8 Diweddariad Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu (PDF, 1.1MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

4.9.1 Proses Panel Practis Gwag, Meddygfa Solfach, Clwstwr Gogledd Sir Benfro (PDF, 541KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)   [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

4.10 Gwasanaeth COVID-19 Hir BIPHDd (PDF, 826KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Alison Shakeshaft] 

 

5. Achosion Busnes

5.1 Prosiect Aseptig - Achos Cyfiawnhad Busnes (PDF, 12.9MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

5.2 Gwasanaeth Arennol - Proses Dendro Dialysis (PDF, 164KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

 

6. Adroddiadau Blynyddol

6.1 Adroddiad Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-22 (PDF, 2.8MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Lisa Gostling] 

6.2 Adroddiad Blynhyddol Rhoi Organau 2021-22 (PDF, 1.8MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

 

7. Sicrwydd

7.1 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 200KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir] 

7.2 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 161KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Maynard Davies] 

7.2.1 Achos Rhaglen Strategol Canolfan Ganser De-orllewin Cymru (PDF, 3.9MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Lee Davies] 

7.3 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 170KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Chantal Patel] 

7.4 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 349KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

7.5 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 896KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Joanne Wilson/ Chairs]

 

8. Gweithio mewn Partneriaeth

8.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1.9MB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)   [Cyflwynydd: Steve Moore]

8.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 182KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

 

9. Er gwybodaeth

9.1 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 211KB, 20 Ionawr 2023, agor mewn dolen newydd)  

 

10. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Dydd Iau 30 Mawrth 2023, 9.30am

 

11. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

  • Ymddiheuriadau
  • Datganiad o Ddiddordeb
  • Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Tachwedd 2022
  • Materion yn Codi a Tabl Gweithredoedd o'r Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Tachwedd 2022
  •  Risgiau Corfforaethol
  •  Diweddariad Tir ar gyfer Ysbyty a Rhaglen Newydd
  •  Adrodd Ataliadau
  • Adroddiadau Diweddaru Mewn Pwyllgor
  • Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf - i'w gadarnhau

 

 

 

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: