Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 25 Mai 2023

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

 

Cliciwch ar y ddolen isod i ymuno â chyfarfod:

Cyswllt i Gyfarfod Bwrdd Cyhoeddus BIP Hywel Dda 30.03.23, 9.30am (agor mewn dolen newydd)

 

Agenda Bwrdd Cyhoeddus Dwyiethiog BIP Hywel Dda 25 Mai 2023 (PDF, 113KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) 

 

1. Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau

 

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Cynnal Llywodraethu, Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 30 Mawrth 2023 (PDF, 313KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion yn codi a Thabl Camau Gweithredu o'r Cyfarfodydd ar 30 Mawrth 2023 (PDF, 6.7MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Cofnodion o'r Cyfarfod Ymddiriedolwr Corfforaethol a gynhaliwd ar 30 Mawrth 2023 (PDF, 282KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Adroddiad y Caedeirydd (PDF, 159KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.5 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 707KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 787KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Rhodri Evans]

2.7 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 160KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

 

3. Cyflawni ein Pwrpas

3.1 Cynllun Blynyddol 2022-23 Adroddiad Cau (PDF, 704KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.2 Diweddariad ar Gynllun Blynyddol 2023-24 (PDF, 145KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.2.1 Diweddariad ar Gynllun Blynyddol 2023-24 (Cyflwyniad) (PDF, 588KB, 25 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.3 Gweithredu strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach (PDF, 143KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

3.4 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion (PDF, 7.3MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.5 Diweddariad Amnewidiad Grwp Llywio Trawsnewid (PDF, 159KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

 

4. Cyflawni ein Cynllun

4.1 Adroddiad Ariannol Mis 12 2022-23 a Mis 2023-24 (PDF, 1.9MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.2 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig - Mis 12 2022-23 a Mis 2023-24 (PDF, 613KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.3 Cofrestr Risg Gorfforaethol (PDF, 1.5MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

4.4 Diweddariad Gweithredol (PDF, 2.9MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers / Jill Paterson] 

4.5 Ymgysylltu ag Anableddau Dysgu (PDF, 199KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers]

4.6 Diweddariad Cynllun Gwasanaethau Clinigol (PDF, 311KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Lee Davies/ Andrew Carruthers]

4.7 Gwerthoedd a Phrosesau CTH ar gyfer 2023-24 (PDF, 307KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

 

5. Achosion Busnes

5.1 Rhaglen Caffael System Gwybodeg Radioleg (RISP) Achos Bunes Llawn (PDF, 8.9MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [[Cyflwynydd: Huw Thomas]

 

6. Adroddiadau blynyddol

6.1 Adroddiad Blynyddol Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2022-23 (PDF, 585KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]  

6.2 Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd 2022-23 (PDF, 3MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jo McCarthy]

 

7. Sicrwydd

7.1 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 195KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]  

7.2 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 184KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies]

7.3 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 433KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Chantal Patel] 

7.4 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 160KB,19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

7.5 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 882KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Joanne Wilson / Chairs] 

 

 

8. Gweithio mewn Partneriaeth

8.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1.4MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

8.1.1 Rheolau Sefydlog PGIAC a Chyfawyddiadau Ariannol Sefydlog (PDF, 1.8MB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

8.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol  (PDF, 758KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

 

9. Er gwybodaeth

8.1 Cynllun Gwaith Blynyddol y Bwrdd (PDF, 198KB, 19 Mai 2023, agor mewn dolen newydd)

 

10. Dyddiad, amser a lleoliad y cyfarfodydd nesaf

9.30am, Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023, Y Stiwdio Fach, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

9.30am, Dydd Iau 24 Awst 2023 (Cyfarfod Rhyfeddol), Y Stiwdio Fach, Canolfan S4C Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

 

10. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960.

  • Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Mawrth 2023
  • Materion yn Codi a Tabl Gweithredoedd o'r Cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Mawrth 2023
  • Risgiau Corfforaethol
  • Strategaeth Asedau Eiddo – Diweddariad
  • Rhaglen Caffael System Gwybodeg Radioleg (RISP) Achos Busnes Llawn
  • Adroddiad Ataliadau
  • Adroddiadau Diweddaru'r Pwyllgor

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: