Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 4 Awst 2022

 

 
Cliciwch yma i weld recordiad o cyfarfod (agor mewn dolen newydd)

 

Lleoliad - Y Stiwdio Fach, Canolfan S4C Yr Egin, College Road, Carmarthen SA31 3EQ

Mae cadeiriau ar gael ar gyfer y fwyafrif o 30 person, yn ogystal aa llif-fyw o'r cyfarfod trwy'r linc uchod.

 

1. Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau 

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle]

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Cyflawni ein Pwrpas 

Please Note: a presentation to support this item will follow. Additional supporting evidence relating to the Clinical Appraisal Process (e.g - Data Packs) will be made available on request.

Gweithredu Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach - Arfarniad Tir Awst 2022 (PDF, 271Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

Atodiad A Adroddiad Allbwn Arfarniad Technegol (PDF, 1.7Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A1 Pecyn Agenda Gweithdy 28.06.2022 (PDF, 932Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A2 Taflen Sgorio (PDF, 129Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A3 Gweithdy Sgorio Meini Prawf Technegol - Safle 7 (PDF, 1.4Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A4 Gweithdy Sgorio Meini Prawf Technegol - Safle 12 (PDF, 1.3Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A5 Gweithdy Sgorio Meini Prawf Technegol - Safle C (PDF, 1.3Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A6 Gweithdy Sgorio Meini Prawf Technegol - Safle J (PDF, 1.7Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A7 Gweithdy Sgorio Meini Prawf Technegol - Safle 17 (PDF, 1.4Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A8 Pum Safle - Hygyrchedd Trafnidiaeth (PDF, 878Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A9 Dadansoddiad Technegol Dewis Safle WAST (PDF, 2.5Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A10 Crynodeb Risg Dewis Safle PBC (PDF, 311Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad A11 Llythyr Sicrwydd Ansawdd Sefydliad Ymgynghori (PDF, 209Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

Atodiad B Adroddiad Cynnyrch Arfarniad Tir Clinigol (PDF, 2.8Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad B1 Adroddiad Trafod Prosiect Arfarnu Tir Clinigol (Gwasanaethau Newyddenedigol, Obstetreg a Phediatreg) (PDF, 6.5Mb, 27 Gorffenaff 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad B2 Adroddiad Trafod Prosiect Arfarnu Tir Clinigol (Strôc) (PDF, 4.8Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad B3 Datblygu Gwasanaethau Strôc Rhanbarthol (PDF, 376Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

Atodiad C Adroddiad Cynnyrch Arfarniad Tir y Gweithlu (PDF, 5.1Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

Atodiad D Adroddiad Cynnyrch Arfarniad Cyllid ac Economaidd (PDF, 1.4Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad D1 Crynodeb Costau Dewis Safle PBC (PDF, 445Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

     Atodiad D2 Llythyr adolygu Prosiect Arfarnu Tir Ariannol ac Economaidd PwC - 11.07.2022 (PDF, 297Kb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

Atodiad E Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac Iechyd (AEI) (PDF, 1.9Mb, 27 Gorffennaf 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies]

 

3. Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf 

* 9.30am, Thursday 29 September 2022
* 9.30am, Thursday 24 November 2022
Dilynwch ni ar:
Rhannwch: