Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd 27 Ionawr 2022

 

Cliciwch yma i weld recordiad o'r cyfarfod (agor mewn dolen newydd)

 

Agenda a phapurau'r bwrdd - 27 Ionawr 2022

 

Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

           

2. Cynnal Llywodraethu,Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 25 Tachwedd 2021 (PDF, 260KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd 2021 (PDF, 141KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 174KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 542KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.5 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 141KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

2.5 Adroddiad Archwilio Blynyddol 2021 Archwilio Cymru/ Asesiad Strwythuredig Archwilio Cymru 2021 (PDF, 1MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Steve Moore/ Archwilio Cymru] 

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 143KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis] 

2.7 Diweddariad ar yr Adolygiad o Lywodraethu Cyfalaf a Prosiect Cam II Merched a Phlant (PDF, 348KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies] 

 

3. Cyflawni ein Pwrpas 

3.1 Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd [Cyflwynwyr: Steve Moore/ Joanne Wilson]

        Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd (PDF, 342Kb, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd 

        Prif Adroddiad Risg a Sicrwydd (PDF, 1.1MB, 17 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd)

3.1.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion (PDF, 3.7MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.1.2 Diweddariad Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) (PDF, 364KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwydd: Lee Davies] 

 

3.1.3 Gweithredu Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach - Achos Busnes y Rhaglen [Cyflwynydd: Lee Davies] 

Gweithredu Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach - Achos Busnes y Rhaglen Ionawr 2022 SBAR (PDF,235KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd)

Asesiad Effaith Integredig (PDF, 173KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

Achos Busnes y Rhaglen (PDF, 7.1MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd)

Cylwyniad Achos Busnes Rhaglen Iachach Canolbarth a Gorellewin Cymru (PDF, 5.8MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd)  

Atodiadau:

     1. Achos Busnes Rhaglen Canolbarth a Gorllewin Iachach - Aliniad Startegol (PDF, 463KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     2 Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach - Cenedlaethau'r Dyfodol yn Byw'n Dda (PDF, 3.7MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     3 Cenedlaethau'r Dyfodol yn Byw'n Dda: Framwaith Iechyd a Lles ar gyfer Hywel Dda (PDF, 1.7MB, 21 Ionawr2022, agor mewn dolen newydd) 

     4. Canfyddiadau Allweddol Gweithlu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (PDF, 1MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     5. Asesiad Effaith Cydraddoldeb Iechyd (PDF, 1.8MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     6. Adeiladu dyfodol iachach ar ol adborth (Cymraeg a Saesneg) (PDF, 1.6MB, 21 Ionawr2022, agor mewn dolen newydd) 

     7. Dadansoddiad Fframwaith Opsiynau (PDF, 670KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     8A Tybiaethau Dylunio (PDF, 1.9MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     8B Naratifau Gwasanaeth Clinigol a Chymorth (PDF, 1.1MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     8C Cynnwys Swyddogaethol (PDF, 105KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     8D Rhestr Llety (PDF, 671MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

     9 Atodiad Ystadau A - D (PDF, 28.2MB, 21 Ionawr 2022, opens in new tab)

     9 Atodiad Ystadau E - F (PDF, 8.4MB, 21 Ionawr 2022, opens in new tab)

    10. Gwybodaeth Ategol Rhagdybiaethau Costau Refeniw (PDF, 592KB, 21 Ionawr2022, agor mewn dolen newydd) 

    11 Strategaeth Ddigidol (PDF, 2.7MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    12. Asesiad Cwmpasu a Modelu ar gyfer Datgarboneiddio Adeiladau a Thrafnidaeth (PDF, 2.4MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    13 Cyflawniad Trafnidaeth (PDF, 13.9MB, 21 Ionawr2022, agor mewn dolen newydd) 

    14 Aelodaeth y Grwp Rhaglen a Thim y Rhaglen  (PDF, 389KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    15 Cylch Gorchwyl Grwp Rhaglen a Thim y RhaglenTybiaethau Dylunio (PDF, 556KB, 20 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    16 Aelodaeth y Grwp Cynghori Strategol (PDF, 394KB, 21 Ionawr2022, agor mewn dolen newydd) 

    17 Log Myfyrdodau (PDF, 359KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    18 Cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu (PDF, 1MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    19 Rhestr Wirio Achosion Busnes Gorfodol (Atodiad 1 o Ganllawiau Buddsoddi yn Seilwaith GIG Cymru) (PDF, 267KB, 21 Ionawr2022, agor mewn dolen newydd) 

    20A Adolygiad Porth Asesu Perfformiad (PDF, 570KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    20B Ymateb Adolygu Asesiad Perfformiad y Bwrdd Iechyd Prifysgol (PDF, 246KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    21A Cynllun Cymeradwyo Sicrwydd Integredig (PDF, 1.6MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    21B Cynllun Archwilio Drafft (PDF, 663KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    22 Aelodaeth y Grwp Rhaglen a Thim y Rhaglen  (PDF, 4.2MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

    23 Argymhellion CHC (PDF, 276KKB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) 

 

3.1.4 Adroddiad Blynyddol Rhoi Organau 2020/21 (PDF, 1.2MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

 

4. Cyflawni ein Cynllun Adferiad 2021/22

4.1 Diweddariad Gweithredol ac Adroddiad Cynnydd ar Gynllun Blynyddol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2021-22 (PDF, 195KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

4.2 Cynllun Tair Blynedd Drafft ar gyfer Gwasanaethau Plant - Adroddiad Cynnydd (PDF, 1.95KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

4.3 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF, 1.3MB,21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

4.4 Adroddiad Ariannol (PDF, 1.1MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Huw Thomas]

4.5 Defnyddio Ymgyngoriaethau i Gefnogi'r Bwrdd Iechyd (PDF, 960KB,21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.6 Diweddariad Grŵp Galluogi Strategol (PDF, 171KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Huw Thomas]

 

5. Sicrwydd

5.1 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 146KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies] 

5.2 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 128KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: John Gammon]

5.3 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 147KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

5.4 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 156KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]

5.5 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 880KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr:: Joanne Wilson/ Cadeiriau]

 

6. Gweithio mewn Partneriaeth

Item 6.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1.4MB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

Item 6.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 212KB, 21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr:: Ros Jervis/ Jill Paterson]

 

7. Er Gwybodaeth

Item 7.1 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF,176KB,21 Ionawr 2022, agor mewn dolen newydd

 

8. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Dydd Iau 31 Mawrth 2022

 

9. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

 

 

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: