Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad Cyhoeddus - Cyfarfod Bwrdd Dydd Iau 24 Mehefin 2021

Bydd cyfarfod eithriadol o Fwrdd Iechyd y Brifysgol yn cael ei gynnal ddydd Iau 24 Mehefin 2021 am 1.00pm i gymeradwyo Cynllun Blynyddol 2021/22 drwy Ddigwyddiad Microsoft Teams Live

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac yn cynnal cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau'r cyhoedd ei mynychu a'i arsylwi fel rheol. Fodd bynnag, yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad cyfredol mewn perthynas â Coronafirws (COVID-19) byddwn yn cynnal y cyfarfodydd hyn trwy Ddigwyddiad MS Teams Live - y gellir ei weld trwy'r ddolen ganlynol ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar ddiwrnod y cyfarfod:

Cyfarfodydd y Bwrdd 2021

Bydd copïau electronig o'r papurau ar gyfer cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd a gynhelir 24 Mehefin 2021 ar gael ac yn hygyrch i'w lawrlwytho o wefan y Bwrdd Iechyd 6 diwrnod cyn y cyfarfod trwy'r ddolen uchod.

Gellir sicrhau bod yr agendâu a'r papurau ategol ar gael mewn fformat gwahanol os oes angen (e.e print bras) trwy gysylltu ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Swyddfeydd Corfforaethol, Adeilad Ystwyth, Parc Dewi Sant, Caerfyrddin SA31 3BB neu drwy

e-bost i: joanne.wilson4@wales.nhs.uk, ffôn 01267 239644

Maria Battle, Cadeirydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

[Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda]

 

 

Rhannwch: