Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 30 Medi 2021

 

Cliciwch yma i wylio Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd 2021 9.30am 30 Medi 2021 (opens in new tab)

 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Cynnal Llywodraethu,Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 29 Gorffennaf 2021 (PDF, 242KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2021 (PDF, 123KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Cofnodion Corfforaethol yr Ymddiriedolwyr a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2021 (PDF, 105KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 29 Gorffennaf 2021 (PDF, 145KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.5 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 252KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.6 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 482KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.7 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 142KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

2.8 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 152KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis] 

 

3. Cyflawni ein Pwrpas

3.1 Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd [Cyflwynwyr: Steve Moore/ Joanne Wilson]

             Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd (PDF, 388Kb, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

             Monitro Camau Gweithredu Chwarter 1 2021 (PDF, 311KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

             Prif Adroddiad Risg a Sicrwydd 09.09.2021 (PDF, 1.1MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

3.1.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion SBAR (PDF, 3.2MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.1.2 Adroddiad Blynyddol y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-21 (PDF, 2.6MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Ros Jervis/ Lisa Gostling] 

3.1.3 Adroddiad Darganfod - Deall y Staff Profiad BIPHDd yn ystod y pandemig 2020-21 (PDF, 1.2MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lisa Gostling] 

3.2 Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) (PDF, 280KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies] 

 

4. Cyflawni ein Cynllun Adferiad 2021/22

4.1 Diweddariad Gweithredol ac Adroddiad Cynnydd ar Gynllun Blynyddol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2021/22 (PDF, 498KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

4.2 Cynlluniau Ymchwydd Pediatreg ar gyfer Feirws Syncytial Anadlol (RSV) (PDF, 163KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Phil Kloer] 

4.3 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru (PDF, 944KB, 23 Medi, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.4 Adroddiad Ariannol (PDF, 959KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.5 Y Diweddaraf am Ymchwil ac Arloesi (PDF, 11.9MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Phil Kloer]

4.6 Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016: Adroddiad Statudol Tair Blynedd (2018-2021) (PDF, 1MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

4.7 Diweddariad Grŵp Galluogi Strategol (PDF, 135KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Huw Thomas]

 

5.Achosion Busnes

5.1 Gweithredu'r Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach - Diweddariad Achos Busnes y Rhaglen (PDF, 1.3MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies] 

5.2 Achos Busnes Llawn y System Rheoli Gwybodaeth Labordy Genedlaethol (LIMS) (PDF, 150KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

5.3 Achos Busnes Golchdy (fformat drafft) (PDF, 507KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

5.4 Achos Busnes Glawcoma [Cyflwynwyr: Andrew Carruthers/ Lee Davies] 

           Achos Busnes Glawcoma SBAR (PDF, 137KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

           Adroddiad Achos Busnes Gwasanaeth Glawcoma De Orllewin Cymru (PDF, 427KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

           Atodiadau Achos Busnes Glawcoma 1B -  5 (PDF, 4.3 MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

           Atotiad 6 Terminoleg a Chanllawiau Glawcoma ar gyfer Glawcoma (PDF, 7.5MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

           Atodiadau Achos Busness Glawcoma 7 - 14 (PDF, 4.2MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

 

6. Sicrwydd

6.1 Adolygiad o Achos Twbercwlosis Llwynhendy (TB) (PDF, 653KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Phil Kloer] 

6.2 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 172KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies] 

6.2.1 Asesiad Anghenion Fferyllol  [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

         6.2.1 Asesiad Anghenion Fferyllol SBAR (PDF, 157KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) 

         6.2.1 Asesiad Anghenion Fferyllol (PDF, 20.5MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd

6.2.2 Cynllun Ffliw Tymhorol BIPHDd 2021/22 (PDF, 1MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Ros Jervis]

6.3 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 128KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: John Gammon]

6.4 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 127KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

6.5 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 156KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]

6.6 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 1.1MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Joanne Wilson/ Cadeiriau]

 

7. Gweithio mewn Partneriaeth

Item 7.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 2MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

Item 7.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 325KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Presenters: Ros Jervis/ Jill Paterson]

 

8. Er Gwybodaeth

Item 8.1 Polisi Trefniadau Gweithio Hyblyg (PDF, 2.3MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd) [Presenter: Lee Davies]

Item 8.2 Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Adroddiad Blynyddol 2020/21 (PDF, 9.3MB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

Item 8.3 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 174KB, 23 Medi 2021, agor mewn dolen newydd)

 

9. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Dydd Iau 25 Tachwedd 2021

 

10. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

 

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: