Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 29 Gorffennaf 2021

 

Cliciwch yma i wylio Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd 29 Gorffennaf 2021

 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Llywodraethu

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 2 Mai 2021 (PDF, 212KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 10 Mehefin 2021 (PDF, 141KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 24 Mehefin 2021 (PDF, 143KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 27 Mai, 10 Mehefin a 24 Mehefin 2021 (PDF, 108KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.5 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 162KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.6 Strwythur a Threfniadau Llywodraethu Diwygiedig  (PDF, 2.7MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Maria Battle]  

2.7 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 4.6MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.8 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 264KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

 

3. Cyflawni ein Strategaeth

3.1 Diweddariad ar Drawsnewid y Gwasanaethau Iechyd Meddwl (PDF, 146KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

3.2 Cynllun Drafft Tair Blynedd ar gyfer y Gwasanaethau Plant (PDF, 568KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

 

4. Darparu Yma, Nawr

4.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion SBAR (PDF, 1.8MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

4.2 Adroddiad a Diweddariad COVID-19 ar y Cynllun Blynyddol (PDF, 191KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

4.3 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru (PDF, 368KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.4 Y Gofrestr Risg Gorfforaethol (PDF, 1.4MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

4.5 Adroddiad y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 150KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: John Gammon] 

4.5.1 Cynllun Digwyddiadau Mawr (PDF, 752KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Ros Jervis]

4.6 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 133KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Anna Lewis]

4.7 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Iechyd a Diogelwch (PDF, 336KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

4.8 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 326KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir] 

4.9 Adroddiad Ariannol (PDF, 973KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.10 Trefniadau Contractau Allanol (PDF, 136KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.11 Cytundeb Cyllid a Gydgasglwyd Rhithwir ar gyfer Lleoliadau Cartref Gofal i Oedolion 2021-24 (PDF, 331KB, 24 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

4.12 Deallusrwydd Busnes Strategol (PDF, 172KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

4.13 Prosiect Uned Ddydd Cemotherapi Ysbyty Cyffredinol Bronglais - cymeradwyaeth i Ddatblygu gyda Chynlluniau Adleoli Diwygiedig  (PDF, 194KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

 

5. Adroddiadau Blynyddol

5.1 Adroddiad Blynyddol ar Amcanion Llesiant 2020-21 (PDF, 2.1MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Ros Jervis] 

5.2 Gwella Canlyniadau i Ofalwyr Adroddiad Diweddaru Blynyddol a Adroddiad Blynyddol Grwp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-21 (PDF, 3.9MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Ros Jervis] 

 

6. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

6.1 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 1MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

6.2 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 2.5MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

6.3 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 147KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Ros Jervis/ Jill Paterson]

6.3.1 Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru: Strategaeth Dementia Ddrafft (PDF, 4.4MB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Alison Shakeshaft]

 

7. Er Gwybodaeth

7.1 Cynllun Gwaith Blynyddol y Bwrdd (PDF, 169KB, 23 Gorffennaf 2021, agor mewn dolen newydd)  

 

6. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Dydd Iau 30 Medi 2021

 

7. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: