Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 28 Ionawr 2021

 
Cliciwch yma i wylio Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd 9,30am 28 Ionawr 2021
 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Llywodraethu

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 26 Tachwedd 2020 (PDF, 196KB) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 26 Tachwedd 2020 (PDF, 111B) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 273KB) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 (PDF, 266KB) [Cyflwynwyr: Maria Battle/ Steve Moore]  

2.5 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 266KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 142KB) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

2.6.1 Adolygiad Blynyddol o Archebion Sefydlog/ Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (PDF, 450KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

2.6.2 Adroddiad Archwilio Blynyddol Archwilio Cymru 2020 (PDF, 388KB) [Cyflwynydd: Jeremy Saunders, Archwilio Cymru] 

 

3. Cyflawni ein Strategaeth

3.1 Achos Busnes Rhaglen - Gweithredu's Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach (PDF, 1, 426KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

 

4. Darparu Yma, Nawr

4.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion - i ddilyn [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

   4.1i Adroddiad Gwella Profiad Cleifion SBAR (PDF, 129KB) 

   4.1ii Adroddiad Gwella Profiad Cleifion (PDF, 1,501KB) 

   4.2 Adroddiad COVID-19 (PDF, 3,370KB) [Cyflwynwyr: Steve Moore] 

4.2.1 Rhaglen Frechu COVID-19 (PDF, 2,253KB) [Cyflwynwyr: Steve Moore]

4.3 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru [Cyflwynydd: Huw Thomas]

   4.3i Diweddariad Perfformiad mis naw 2020-21 SBAR (PDF, 192KB)

   4.3ii Diweddariad Perfformiad mis naw 2020-21 (PDF, 1,087KB)

   4.3iii Siartiau Tueddiadau mis naw 2020-21 (PDF, 1,198KB)

4.4 Adroddiad y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 148KB) [Cyflwynydd: Professor John Gammon] 

4.5 Report of the Quality, Safety and Experience Assurance Committee [Cyflwynydd: Anna Lewis]

     4.5i Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad 1 Rhagfyr 2020 (PDF, 137KB)

    4.5ii Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad 14 Ionawr (PDF,129KB) 

4.6 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 234KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty] 

4.6.1 Caffael Cytundeb Gwasanaeth a reolir: Haematoleg a Cheulo (PDF, 169KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty]

4.7 Adroddiad Ariannol (PDF, 291KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

 

5. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

 

5.1 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 549KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

5.2 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1,780KB) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

5.3 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 149KB) [Cyflwynwyr: Ros Jervis/ Jill Paterson]

 

6. Er Gwybodaeth

6.1 Cynllun Gwaith Blynyddol y Bwrdd (PDF, 174KB)  

 

7. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Dydd Iau 25 Mawrth 2021

 

8. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Rhannwch: