Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 28 Ionawr 2021 draft

Agenda a phapurau'r bwrdd - 28 Ionawr 2021

Agenda Cyfarfod Cyffredinol 28 Ionawr 2021

 

Chwilio yma i wylio Cyfarfod y Cyhoeddus y Bwrdd 9.30am 28ain Ionawr 2021

 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Llywodraethu

 

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 26 Tachwedd 2020 (PDF, 196KB) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion sy'n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o'r cyfarfod ar 26 Tachwedd 2020 (PDF, 111KB)  [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Adroddiad y Cadeirydd (PDF,273KB) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 (PDF, 266KB) [Cyflwynwyr: Maria Battle/ Steve Moore] 

2.5 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 266KB) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 142KB) [Cyflwynydd: Paul Newman]  

2.6.1 Adolygiad Blynyddol o Archebion Sefydlog/ Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (PDF, 450KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

2.6.2 Adroddiad Archwilio Blynyddol Archwilio Cymru 2020 (PDF,388KB) [Cyflwynydd: Jeremy Saunders, Archwilio Cymru]

 

3. Cyflawni ein Strategaeth

3.1 Achos Busnes Rhaglen - Gweithredu'r Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach (PDF, 1,426KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

 

4. Darparu Yma, Nawr

4.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 
   4.1i Gwella Profiad Cleifion SBAR (PDF, 129KB) 

   4.1ii Adroddiad Gwella Profiad Cleifion (PDF, 1,501KB) 

4.2 Adroddiad COVID-19 (PDF, 3,370KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

4.2.1 Cyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar frechu ac imiwneiddio (PDF, 2,253KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

4.3 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru [Cyflwynydd: Huw Thomas]

   4.3i Diweddariad Perfformiad mis naw 2020-21 SBAR (PDF, 192KB)

   4.3ii Diweddariad Perfformiad mis naw 2020-21 (PDF, 1,087KB)

   4.3iii Siartiau Tueddiadau  mis naw 2020-21 (PDF, 1,1198KB)

4.4 Adroddiad y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 148, KB) [Cyflwynydd: Professor John Gammon]

4.5 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 137KB) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

4.6 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 234KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

4.6.1 Caffael Cytundeb Gwasanaeth a reolir Haematoleg a Cheulo (PDF, 169KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

4.7 Adroddiad Ariannol (PDF, 291KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

 

5. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

5.1 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 549KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

5.2 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1,780KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

5.3 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 149KB) [Cyflwynydd: Ros Jervis/ Jill Paterson]

 

6. Er Gwybodaeth

6.1 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF, 174KB) 

 

7. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Dydd Iau 25ain Mawrth 2021

 

8. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

 

 

 

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: