Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 27 Mai 2021

 

Cliciwch yma i wylio Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd 27 Mai 2021

 

Agenda a phapurau'r bwrdd - 27 Mai 2021

 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Llywodraethu

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 25 Mawrth 2021 (PDF, 220KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 25 Mawrth 2021 (PDF, 112KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Cofnodion Cyfarfod Corfforaethol yr Ymddiriedolwyr a gynhaliwyd ar 25 Mawrth 2021 (PDF, 120KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 348KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.5 Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 (PDF, 544KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Maria Battle]  

2.6 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 273KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.7 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 276KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

2.7.1 Rheolau Sefydlog Diwygiedig a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (PDF, 2.3MB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

 

3. Darparu Yma, Nawr

3.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion SBAR (PDF, 2MB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.2 Adroddiad a Diweddariad COVID-19 ar y Cynllun Blynyddol (PDF, 442KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

3.3 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru Mis 12 2020-21  (PDF, 2.4MB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

3.4 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru Mis 1 2021-22 (PDF, 2.6MB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

3.5 Adroddiad y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 142KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: John Gammon] 

3.6 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 285KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Anna Lewis]

3.7 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 328KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Michael Hearty] 

3.7.1 Cytundebau Tymor Hir -Gwerthoedd a Dull Contract yn 2021/22 (PDF, 185KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

3.8 Adroddiad Ariannol Mis 12 2020-21 (PDF, 436KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

3.9 Adroddiad Ariannol Mis 1 2021-22 (PDF, 284KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

3.10 Deddf Lefelau Nyrsio (Cymru) - Adroddiad Sicrwydd Blynyddol 2020-21 (PDF, 828KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

 

4. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

4.1 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 1.1MB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

4.2 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1.8MB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

4.3 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 173KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Ros Jervis/ Jill Paterson]

 

5. Er Gwybodaeth

5.1 Cynllun Gwaith Blynyddol y Bwrdd (PDF, 168KB, 21 Mai 2021, agor mewn dolen newydd)  

 

6. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 12.00pm, Dydd Iau 10 Mehefin 2021

 

7. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: