Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 25 Tachwedd 2021

Agenda a phapurau'r bwrdd - 25 Tachwedd 2021

 

Cliciwch yma i wylio Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd 2021 9.30am 25 Tachwedd 2021 (agor mewn dolen newydd)

 

Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Cynnal Llywodraethu,Ansawdd a Diogelwch Da

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 30 Medi 2021 (PDF, 269KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 30 Medi 2021 (PDF, 124KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 267KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 979KB, 23 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.5 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 140KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 163KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Anna Lewis] 

 

3. Cyflawni ein Pwrpas

3.1 Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd [Cyflwynwyr: Steve Moore/ Joanne Wilson]

             Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd (PDF, 339Kb, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd)

             Monitro Camau Gweithredu Chwarter 2 2021-22 (PDF, 570KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd)

             Prif Adroddiad Risg a Sicrwydd (PDF, 525KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd)

3.1.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion SBAR (PDF, 3.3MB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.1.2 Diweddariad Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) (PDF, 376KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwydd: Lee Davies] 

3.1.3 Gweithredu'r Strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach - Diweddariad Achos Busnes y Rhaglen (PDF, 156KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies] 

3.1.4 Adeiladu Dyfodol Iachach ar ôl COVID-19 - Ymarfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd (PDF, 1.4MB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Lee Davies] 

3.1.5 Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus BIPHDd 2020-21 (PDF, 4MB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Ros Jervis/ Dr Joanne McCarthy] 

 

4. Cyflawni ein Cynllun Adferiad 2021/22

4.1 Diweddariad Gweithredol ac Adroddiad Cynnydd ar Gynllun Blynyddol y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2021-22 (PDF, 563KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

4.2 Cynllun Cydnerthu Integredig Gaeaf 2021-22 (PDF, 1.9MB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

4.3 Mynediad mewn Gofal Sylfaenol (PDF, 730KB,19 Tachwedd, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Jill Paterson] 

4.4 Cyflwyniad Blynyddol o Lefelau Staff Nyrsio ar gyfer Wardiau a Gwmpesir o dan Adran 25B Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (PDF, 418KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

4.5 Corfforaethol Cofrestr Risg (PDF, 996KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

4.6 Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig [Cyflwynydd: Huw Thomas]

         Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF, 1.3MB,19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) 

         Newidiadau i Fesur Yr Adroddiad Sicrwydd Perfformiad Integredig (PDF, 1.1MB,19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) 

4.7 Adroddiad Ariannol (PDF, 395KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Huw Thomas]

4.8 Trefniadau Llywodraethu i Reoli Dyrannu Cyllid Adfer (PDF, 193KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Andrew Carruthers]

4.9 Defnyddio Cyllid Adfer (llafar) [Cyflwynwyr: Steve Moore/ Huw Thomas]

4.9.1 Datrsiad Modiwlaidd - Canlyniad a Phernderfyniad Caffael (PDF, 670KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Andrew Carruthers]

4.10 Dyfarniad Contract Gwasanaeth a Reolir Haematoleg a Cheuliad (PDF, 123KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Andrew Carruthers]

4.11 Diweddariad Grŵp Galluogi Strategol (PDF, 134KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd)  [Cyflwynydd: Huw Thomas]

 

5. Sicrwydd

5.1 Adroddiad y Pwyllgor Datblygu Strategol a Chyflenwi Gweithredol (PDF, 157KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Maynard Davies] 

5.2 Adroddiad Pwyllgor Pobl, Datblygu Sefydliadol a Diwylliant (PDF, 409KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: John Gammon]

5.3 Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch (PDF, 145KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

5.4 Adroddiad y Pwyllgor Adnoddau Cynaliadwy (PDF, 165KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Winston Weir]

5.5 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 874KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynwyr: Joanne Wilson/ Cadeiriau]

 

6. Gweithio mewn Partneriaeth

Item 6.1 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1.4MB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Cyflwynydd: Steve Moore]

Item 6.2 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 171KB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) [Presenters: Ros Jervis/ Jill Paterson]

 

7. Er Gwybodaeth

Item 7.1 Adroddiad Blynyddol Cyngor Iechyd Cymruned (CIC) 2020/21 (PDF, 9.8MB, 19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd) 

Item 7.2 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF,175KB,19 Tachwedd 2021, agor mewn dolen newydd

 

8. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Dydd Iau 27 Ionawr 2022

 

9. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

 

 

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: