Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 25 Mawrth 2021

 

Cliciwch yma i wylio Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd 9.30am 25 Mawrth 2021

 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Maria Battle] 

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Llywodraethu

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 28 Ioanawr 2021 (PDF, 622KB) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 28 Ionawr 2021 (PDF, 106KB) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.3 Adroddiad y Cadeirydd (PDF, 1,655KB) [Cyflwynydd: Maria Battle] 

2.4 Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 (PDF, 314KB) [Cyflwynwyr: Maria Battle and Steve Moore]  

2.5 Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF, 495KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.6 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF, 344KB) [Cyflwynydd: Paul Newman] 

 

3. Darparu Yma, Nawr

3.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion SBAR (PDF, 2,760KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.2 Pwynt Cyswllt Sengl (PDF, 146KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.3 Adroddiad COVID-19  (PDF, 529KB)

3.4 Cynllun Drafft Adfer Blynyddol BIPHDd 2021-22 (PDF, 2,249KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

3.5 Diweddariad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru (PDF, 2,156KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

3.6 Y Gofrestr Risg Gorfforaethol (PDF, 1,251KB) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

3.7 Adroddiad y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF, 446KB) [Cyflwynydd: John Gammon] 

3.8 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF, 302KB)  [Cyflwynydd: Anna Lewis]

3.9 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Iechyd a Diogelwch (PDF,339KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

3.10 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 519KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty] 

3.11 Adroddiad Ariannol (PDF, 288KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas] 

3.12 Gwella Safonau Glanhau (PDF, 590KB) [Cyflwynydd: Andrew Carruthers] 

3.13 Asesiad Anghenion Fferyllol  [Cyflwynydd: Jill Paterson]

   3.13i Asesiad Anghenion Fferyllol SBAR (PDF, 432KB)

   3.13ii Asesiad Anghenion Fferyllol Prif Ddogfen (PDF, 31,400KB)

   3.13ii Atodiad 1 - Dogfen Gryno - Ymgynghori (PDF, 1,613KB)

   3.13iv Atodiad 2 - Cwestiynau'r Ymgynghoriad (PDF, 336KB)

3.14 Cytuneb Cyllido Cyfun (PDF, 382KB) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

3.15 Gofal Nyrsio wedi'i Ariannu (PDF, 189KB) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

 

4. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

4.1 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF, 919KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

4.2 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd (PDF, 1,332KB) [Cyflwynydd: Steve Moore] 

4.3 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF, 169KB) [Cyflwynwyr: Ros Jervis/ Jill Paterson]

 

5. Er Gwybodaeth

5.1 Cynllun Gwaith Blynyddol y Bwrdd (PDF, 359KB)  

 

6. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 9.30am, Dydd Iau 27 Mai 2021

 

7. Sesiwn Y Pwyllgor Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: