Neidio i'r prif gynnwy

Agenda a phapurau'r bwrdd - 30 Gorffennaf 2020

Dolen i gyfarfod byw Bwrdd Cyhoeddus HDdUHB, 9.30am 30 Gorffennaf 2020

Agenda Cyfarfod Cyffredinol 30 Gorffennaf 2020

 

1. Cyflwyniadau

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Cadeirydd]

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pob]

 

2. Llywodraethu

2.1 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 23 Mehefin 2020 [Cyflwynydd: Cadeirydd]

2.2 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 23 Mehefin 2020 [Cyflwynydd: Cadeirydd]

2.3 Adroddiad y Cadeirydd [Cyflwynydd: Cadeirydd]

2.3.1 Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 [Cyflwynydd: Cadeirydd]

2.4 Adroddiad y Prif Weithredwr [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.5 Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg [Cyflwynydd: Paul Newman]

 

3.  Darparu Yma, Nawr

3.1 SBAR Gwella Profiad Cleifion [Cyflwynydd: Mandy Rayani] 

3.1.1 Adroddiad Gwella Profiad Cleifion [Cyflwynydd: Mandy Rayani]  

3.2 Adroddiad COVID-19 gan gynnwys cadarnhau Cynllun Gweithredol COVID-19 ar gyfer Chwarter 2 2020/21, Ysbytai Maes a'r Cynllun Gaeaf [Cyflwynwyr: Steve Moore & Andrew Carruthers]

3.3  Adroddiad Darganfod Strategol [Cyflwynydd: Steve Moore]

Cyflwyniad y Bwrdd Gorffennaf 2020 - gyda dolenni fideo

3.4  Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad [Cyflwynydd: Anna Lewis]

3.5 Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Iechyd a Diogelwch [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

3.6 Adroddiad y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad [Cyflwynydd: Professor John Gammon]

3.7 Adroddiad Perfformiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru [Cyflwynydd: Karen Miles]

3.8 Adroddiad y Pwyllgor Cyllid [Cyflwynydd: Michael Hearty]

3.9 Adroddiad Ariannol [Cyflwynydd: Huw Thomas]

3.10 Y Gofrestr Risg Gorfforaethol [Cyflwynydd: Steve Moore]

3.11 Amcanion Llesiant Adroddiad Blynyddol 2019/20 [Cyflwynydd: Sarah Jennings]

 

4.  Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau

4.1 Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau [Cyflwynydd: Joanne Wilson]

4.2 Cyd-bwyllgorau a Grwpiau Cydweithredol BIPHDd [Cyflwynydd: Steve Moore]

4.3 Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol [Cyflwynydd: Sarah Jennings]

 

5. Er Gwybodaeth

5.1 Adroddiad Blynyddol Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru 2019/20

5.2 Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd

 

6. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

10.00am, Dydd Iau 24 Medi 2020, Adeilad Ystwyth, Ystafell Fwrdd

 

7. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: