Neidio i'r prif gynnwy

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn chwarae rhan bwysig ym mywydau pobl ac yn y gymdeithas.

Gall ddarparu cyfle amhrisiadwy i gael gwybod am waith y GIG, yn ogystal ag amrywiaeth o sefydliadau eraill. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn datblygu gyrfa, treulio amser rhydd mewn modd adeiladol, neu ddim ond ‘rhoi rhywbeth yn ôl’, gall gwirfoddoli fod yn fuddiol iawn.

Gall gwirfoddoli helpu unigolion i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol. Gall wella eich hyder, eich hunanhyder, a'ch sgiliau cyfathrebu, a gall fod yn werthfawr iawn yn gyffredinol.

Un o'r manteision gorau y gall gwirfoddolwyr ei chynnig i'r GIG yw'r cymorth a'r cysur yr ydych yn ei gynnig i'r cleifion. Rydym yn hynod o ddiolchgar i'n holl wirfoddolwyr yma yn Hywel Dda – diolch yn fawr i chi!

"Mae gwirfoddolwyr yn rhoi cymaint o gefnogaeth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ei staff a'i gleifion, ac maent yn ased gwirioneddol." David Fretwell, Rheolwr Gwirfoddoli

Rhannwch: