Neidio i'r prif gynnwy

Mae gennym ni bropiau yn y coridorau, a allwn ni roi propiau mewn wardiau a chadw'r wardiau ar agor?

Lle mae mannau sydd angen propiau yn cael eu nodi, mae angen i ni osod y propiau mewn lleoliadau penodol, sy'n golygu na allwn barhau i weithio yn y mannau.

Fel y gwelwch o lun y pensaer o ward 7 a’r lleoliadau prop arfaethedig isod, byddai angen i’r propiau fynd drwy’r gwelyau yn ein wardiau, ac nid yw hynny’n bosibl. Felly, mae angen inni symud cleifion allan o wardiau yr effeithir arnynt tra bod y gwaith atgyweirio yn cael ei wneud.

Artist impression of ward with props

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: