Neidio i'r prif gynnwy

Faint yw hyn yn debygol o'i gostio ac a all y bwrdd iechyd ei ariannu?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyllid o £12.8 miliwn i fynd i’r afael â’r planciau critigol a risg uchel dros gyfnod o ddwy flynedd ariannol. Mae gwaith wedi dod i ben ar Ward 9 sydd bellach wedi ail-agor gyda chleifion yn cael eu hail-gyflwyno. Mae Ward 12 ar y trywydd iawn i gael ei hailagor ar 3 Tachwedd a disgwylir iddi fod yn weithredol erbyn 10 Tachwedd.

Disgwylir i'r wardiau sy'n weddill gael eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon (Ebrill 2024). Bydd gwaith atgyweirio i leoliadau ar y llawr gwaelod yn parhau yn y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd planciau risg canolig ac isel yn parhau i gael eu harolygu'n rheolaidd a gallai hyn arwain at waith atgyweirio pellach yn y dyfodol.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: