Neidio i'r prif gynnwy

Beth fydd y gwaith arolygu yn ei gynnwys?

Dangosodd ymchwiliadau cychwynnol fod maint y mater sy'n effeithio ar Ysbyty Llwynhelyg yn gofyn am raglen barhaus o waith arolygu i bennu cyflwr y planciau RAAC a ddefnyddir ym mhob adeilad ac i wirio yn erbyn unrhyw ddirywiad.

Rydym wedi penodi Curtins, arbenigwyr a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru, i wneud y gwaith, a fydd yn cael ei wneud fesul ward a fesul planc.

Disgwylir y bydd yr arolygon hyn yn achosi cryn aflonyddwch ac yn cymryd misoedd lawer i'w cwblhau. Bydd y broses yn gofyn am symud wardiau ac adrannau a bydd rhai staff a chleifion wedi cael eu symud i lety arall wrth i arolygiad systematig gael ei gynnal.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: