Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Coffa 'Eu Golau Disglair'

Mae colli rhywun annwyl yn brofiad unig, ac yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig sy’n amser i ddathlu a rhannu yn draddodiadol, gall person sy’n galaru deimlo nad oes unman i ddod o hyd i gysur a rhyddhad o dywyllwch y galar.

Mae Hosbis Tŷ Cymorth, Caerfyrddin dan arweiniad Adran Caplaniaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn cynnal eu wythfed gwasanaeth dathlu 'Eu Golau Disglair' blynyddol ar 17 Tachwedd 2019 am 2.30pm, i gynnig lle o olau a gobaith i rai mewn galar.

Cynhelir y gwasanaeth yn heddwch y Tŷ Gwydr Mawr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HN. Nid oes tâl mynediad a mae croeso i bawb o bob oed ac o bob ffydd neu ddim.

Bydd 12 cannwyll ganolog yn cael eu goleuo, gan gynrychioli perthnasau, cydweithwyr, y rhai sydd wedi rhoi organnau a’r rhai sy’n gwasanaethu eraill. Eleni, bydd cannwyll yn cael ei goleuo hefyd i gofio'r rhai sydd wedi cyfrannu at y GIG trwy gydol ei 70 mlynedd. Yn ogystal, bydd cyfle i bobl roi neges ar y goeden Nadolig.

Meddai Euryl Howells, Uwch Gaplan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: "Mae'n wasanaeth emosiynol ac mae'n dod â'r gymuned ynghyd, o fewn y Bwrdd Iechyd a thu hwnt, i alaru, i fyfyrio, i ddiolch, i grio, heb embaras. Mae pawb yn helpu ei gilydd. Mae’n wasanaeth tawel a myfyriol sy’n wahanol i’r traddodiadol. Mae’n gyfle i estyn allan i’r rhai sy'n drist ac yn dioddef o boen a cholled.

“Mae'n bwysig cydnabod a mynd i'r afael â galar, ac mae'r gwasanaeth hwn yn datgan ein bod ni’n meddwl amdanoch, nad ydych ar eich pen eich hun a bod eich anwyliaid yn cael eu cofio a'u cydnabod.”

Os na allwch fynychu, mae gwybodaeth ar gael ar wefan Hosbis Tŷ Cymorth www.tycymorth.org.uk a mae cyfle i gyflwyno nodyn er cof a rhoi rhodd i’r hosbis.

I gyflwyno nodyn er cof, cysylltwch ag Euryl Howells, Uwch Gaplan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar 01267 227563 euryl.howells2@wales.nhs