Neidio i'r prif gynnwy

Tystysgrif Nawdd

Os ydych yn ymuno â ni o dramor, efallai y bydd arnoch angen tystysgrif nawdd er mwyn gwneud cais am fisa i weithio i ni. I wneud cais am dystysgrif nawdd, bydd rhaid i ni gael eich gwiriad gan yr heddlu tramor, geirdaon, a holiadur iechyd galwedigaethol wedi'i lenwi.

Bydd hefyd arnoch agen pasbort cyfredol a phrawf o'ch cyfeiriad i wneud cais am dystysgrif.

Byddwn yn talu am gost y dystysgrif nawdd, ond bydd rhaid i chi dalu am holl gostau'r fisa.

Pan fyddwn wedi gwneud cais am y dystysgrif a'i rhoi i chi, bydd gennych wedyn dri mis i wneud cais am eich fisa cyn i'r dystysgrif ddod i ben. Gan y byddwch yn gweithio yn y GIG, gallwch wneud cais am fisa iechyd a gofal.

Pan gewch gadarnhad bod eich fisa wedi cael ei gymeradwyo, bydd gennych gyfnod o fis i ddod i mewn i'r DU. Pan fyddwch yn cyrraedd y DU, bydd rhaid i chi gasglu ein cerdyn BRP (Trwydded Breswyl Fiometrig) yn brawf o'ch hawl i weithio.

Buddion a Gwerthoedd

Rydym yn rhoi gwerth ar ein staff gweler ein rhwydweithiau a'n…

Cysylltu a'r Tim Recriwtio

Gallwn ddarparu cymorth i chi ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich…

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael mynnwch olwg 

traeth

Byw yn ardal Hywel Dda

Teithiau rhithwir byw a gweithio yn Hywel Dda