Neidio i'r prif gynnwy

Byw yn ardal Hywel Dda – Ysbyty Llwynhelyg

Ble yr ydym ni?

Mae Ysbyty Llwynhelyg wedi'i leoli yn Hwlffordd, sy'n dref fywiog ar lannau Afon Cleddau yng Ngorllewin Cymru. Mae ein hysbyty, sydd o fewn pellter cerdded i ganol y dref, ynghyd â’n timau, yn chwarae rhan bwysig yn ein cymuned leol.

A oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â thîm Llwynhelyg? Os oes arnoch angen unrhyw gymorth i ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich cyfer, cysylltwch â'n tîm recriwtio: recruitmentcampaigns.hdd@wales.nhs.uk

Rydym yma i helpu lle bynnag y gallwn. Mae'r cyfeiriad e-bost hwn yn cael ei fonitro o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:30am a 4:30pm

Cyfeiriad: Ysbyty Llwynhelyg, Heol Abergwaun, Hwlffordd SA61 2PZ

Buddion a Gwerthoedd

Rydym yn rhoi gwerth ar ein staff gweler ein rhwydweithiau a'n…

Cysylltu a'r Tim Recriwtio

Gallwn ddarparu cymorth i chi ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich…

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael mynnwch olwg 

traeth

Byw yn ardal Hywel Dda

Teithiau rhithwir byw a gweithio yn Hywel Dda