Neidio i'r prif gynnwy

Beth fydd yn digwydd wedi i chi wneud cais ar gyfer y Rhaglen Brentisiaeth?

Ar ôl y dyddiad cau, estynnir gwahoddiad i chi i fynd i ddiwrnod asesu yn eich sir eich hun os byddwch wedi llwyddo i gyrraedd y rhestr fer.

Bydd hwn yn ddiwrnod llawn hwyl ac yn gyfle i chi gwrdd â ni, yn ogystal â chael rhagor o wybodaeth am y rhaglen. Bydd angen i chi ddod â phecyn cinio a diodydd gyda chi i'r diwrnod hwn.

Gofynnir i chi ddod â'r dogfennau canlynol gyda chi. Darllenwch yr wybodaeth hon yn ofalus:

  • prawf o fod â hawl i weithio yn y DU
  • prawf o hunaniaeth
  • bydd hefyd yn ofynnol i chi ddarparu tystiolaeth ar gyfer gwiriad y DBS (y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

Bydd gwybodaeth benodol am y dogfennau sy'n ofynnol gennym i'w gweld yn yr hysbyseb am y swydd wag ar wefan NHS Jobs.

Buddion a Gwerthoedd

Rydym yn rhoi gwerth ar ein staff gweler ein rhwydweithiau a'n…

Cysylltu a'r Tim Recriwtio

Gallwn ddarparu cymorth i chi ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich…

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael mynnwch olwg 

traeth

Byw yn ardal Hywel Dda

Teithiau rhithwir byw a gweithio yn Hywel Dda