Neidio i'r prif gynnwy

Pam gwneud cais am brentisiaeth gyda Hywel Dda?

Dyma rai o'r rhesymau dros wneud hynny:

  • mae prentisiaethau'n ffordd wych o ddechrau ar yrfa yn y GIG;
  • mae prentisiaethau'n cyfuno hyfforddiant ymarferol â chyflogaeth am dâl (‘dysgu wrth ennill’);
  • mae prentisiaethau'n cynnig cyfle i weithio ochr yn ochr â staff profiadol a fydd yn eich cefnogi ac yn eich helpu i feithrin y sgiliau ymarferol y mae arnoch eu hangen;
  • byddwch yn ennill cymwysterau sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol, a hynny heb orfod talu ffioedd dysgu;
  • 28 diwrnod o wyliau â thâl y flwyddyn, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ychwanegol;
  • bydd eich hawl i wyliau yn cynyddu'n unol â'ch gwasanaeth;
  • mae'n gam cyntaf posibl tuag at hyfforddiant proffesiynol;
  • mae'n brofiad gwych – gweithio mewn tîm, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Buddsoddwch yn eich dyfodol. Dewch i ymuno â theulu Hywel Dda. Nid oes yna unlle gwell i #HyfforddiGweithioByw

Buddion a Gwerthoedd

Rydym yn rhoi gwerth ar ein staff gweler ein rhwydweithiau a'n…

Cysylltu a'r Tim Recriwtio

Gallwn ddarparu cymorth i chi ddod o hyd i'r swydd iawn ar eich…

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae gennym amrywiaeth o swyddi gwag ar gael mynnwch olwg 

traeth

Byw yn ardal Hywel Dda

Teithiau rhithwir byw a gweithio yn Hywel Dda