Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Tregaron

Rydym wedi gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau a hefyd amseroedd ymweld mewn ymateb i'r achosion Coronafeirws. Dylai cleifion ac ymwelwyr gysylltu â'n Tîm Cymorth i Gleifion ar 0300 0200 159 neu HDHB.Patientsupportservices@wales.nhs.uk gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Tregaron, Ceredigion, SY25 6JP

Rhif Ffôn: 01974 298203

 

Clinigau Cleifion Allanol

  • Dydd Llun - Dydd Gwenery 9.00am - 5.00pm

Oriau Ymweld a'r Ward

  • Dydd Llun - Dydd Sul 3.00pm -5.00pm a 6.00pm - 8.00pm

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes i ddefnyddwyr y wasanaeth ac ymwelwyr

Lifftiau - Nac oes, holl wasanaethau cleifion ar y llawr gwaelod

Wi-Fi Cleifion am ddim - Nac oes

Lluniaeth ar gael - Gall te/coffi gael ei rhoi i ymwelwyr cleifion mewnol am gost fach

Parcio Ceir- Oes am ddim. Dim llefydd anabl

Rhannwch: