Ysbyty Dydd Gorwelion

Heol Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1HB

Rhif Ffôn: 01970 615 448

 

Oriau Agor

  • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm

 

Beth sydd ar gael ar y safle...

Toiledau Cyhoeddus - Oes i ddefnyddwyr y wasanaeth ac ymwelwyr

Lifftiau - Dim yn berthnasol

Wi-Fi Cleifion am ddim - Oes

Lluniaeth ar gael - Cyfleusterau te a coffi ar gael yn yr arosfa a dosbarthwr dŵr

Parcio Ceir - Nac oes, fodd bynnag mae parcio anabl ar gael ar waelod y ramp wrth y drws

Rhannwch: