Neidio i'r prif gynnwy

Trydydd brechlyn COVID-19 cynradd

Os oes gennych system imiwnedd sydd wedi'i gwanhau'n ddifrifol oherwydd cyflwr iechyd sylfaenol neu driniaeth feddygol efallai na fyddwch wedi ymateb yn dda i'ch dau ddos cyntaf o'r brechlyn COVID-19.

Byddwn yn cynnig trydydd dos sylfaenol o'r brechlyn i chi os ydych yn 12 oed a hŷn a oedd â gwrthimiwnedd difrifol ar adeg dos cyntaf neu'r ail ddos o frechu COVID-19.

Bydd y trydydd dos yn gwella eich lefelau imiwnedd i roi gwell amddiffyniad i chi. Efallai y bydd angen brechiad atgyfnerthu hefyd yn nes ymlaen.

 

Gwybodaeth bellach

Rhannwch: