Neidio i'r prif gynnwy

Plant a phobl ifanc

Dylai plant a phobl ifanc rhwng 5 ac 17 oed sydd wedi profi’n bositif am y coronafeirws aros 12 wythnos ar ôl y dyddiad y cawsant eu profi i gael y brechlyn. Gall y rhai sydd mewn mwy o berygl gael eu brechlyn coronafirws o 4 wythnos ar ôl haint coronafirws.

Ar gyfer taflenni gwybodaeth brechlyn COVID-19 i blant a phobl ifanc cliciwch yma (yn agor mewn dolen newydd). Rydym yn deall bod rhai rhieni’n nerfus, yn ddealladwy, am eu plentyn yn cael brechiad COVID-19. Chi a’ch plentyn sydd i wneud dewis gwybodus am frechu. Fe welwch wybodaeth ddibynadwy am frechu ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (yn agor mewn dolen newydd)

Pwy all gael y brechlyn a phryd?

Mae’r GIG yn cynnig dau ddos o frechlyn COVID-19 i blant a phobl ifanc. Bydd angen i’r rhai pump i 17 oed sy’n wynebu mwy o risg o haint COVID-19 gael dau ddos o’r brechlyn wyth wythnos ar wahân. Dylid cynnig dos cyntaf ac ail ddos o frechlyn i’r holl blant a phobl ifanc eraill pump i 17 oed 12 wythnos ar wahân.
 

Pa frechlyn fydd yn cael ei gynnig i blant a phobl ifanc?

Ar hyn o bryd, y brechlyn a ffefrir i blant a phobl ifanc pump i 17 oed yw’r brechlyn Pfizer (yr enw brand yw Comirnaty®). Bydd plant pump i 11 oed yn cael cynnig dos 10 microgram o’r brechlyn hwn. Bydd pobl ifanc 12 i 17 oed yn cael cynnig dos 30 microgram, ond gellir cynnig y naill ddos neu’r llall i’r rhai 12 oed.

Mae’r brechlyn ar gyfer y glasoed ac oedolion yn effeithiol ac yn ddiogel iddynt ei gael. Gallwch ddarllen y taflenni Pfizer yma:

Cyrchu’r brechlyn

Os ydych chi'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro ac yn 12 oed neu'n hŷn, mae clinigau galw heibio ar gael ym mhob canolfan frechu torfol. Ewch i'n tudalen canolfan brechu torfol (yn agor mewn tab newydd)  a chliciwch ar eich canolfan agosaf i weld amseroedd clinigau galw heibio.

Os byddai'n well gennych drefnu apwyntiad, ffoniwch ein tîm archebu ar 0300 303 8322 neu e-bostiwch COVIDEnquiries.hdd@wales.nhs.uk 

Os oes gennych gyfrifoldeb rhiant dros blentyn rhwng 5 ac 11 oed, gwneir hyn trwy apwyntiad yn unig. Dim galw heibio. Ffoniwch 0300 303 8322 neu e-bostiwch COVIDEnquiries.hdd@wales.nhs.uk i drefnu apwyntiad.

Rhannwch: