Neidio i'r prif gynnwy

Hwlffordd

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Gall pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sydd â chyfrifoldebau rhiant dros blant 5 i 11 oed nawr drefnu apwyntiad ar gyfer brechlyn COVID-19 cyntaf eu plenty trwy ffonio 0300 303 8322 neu trwy lenwi'r ffurflen gais hon https://forms.office.com/r/Rn7Tifwj6S (agor mewn dolen newydd)

Archifdy Sir Benfro, Prendergast, Hwlffordd, SA61 2PE
Oriau agor galw heibio

Dydd Llun 10:00am - 7:30pm
Dydd Mawrth 10:00am - 7:30pm
Dydd Mercher 10:00am - 7:30pm
Dydd Iau 10:00am - 7:30pm
Dydd Gwener 10:00am - 3:00pm
Dydd Sadwrn 10:00am - 3:00pm
Dydd Sul 10:00am - 7:30pm

  • Parcio am ddim ar gael i gleifion
  • Yn hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Toiledau anabl ar gael

Ar y trên

Mae’r brifysgol wedi’i lleoli ychydig dan filltir o orsaf drenau Hwlffordd (SA61 2LZ).

Ar y bws

Mae gorsaf fysiau Hwlffordd (SA61 2LJ) ychydig 0.4 milltir i ffwrdd o'r archifau. Mae'r gwasanaeth bws 301 yn rhedeg o'r orsaf fysiau ac yn stopio y tu allan i'r archifau ar Fishguard Road.

Gallwch weld yr amserlenni bws ar wefan Cyngor Sir Benfro (agor mewn dolen newydd). Fel arall gallwch ffonio 01437 764551.

Rhannwch: