Neidio i'r prif gynnwy

Dinbych-y-Pysgod

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Canolfan Hamdden Dinbych-y-Pysgod, Marsh Road, Dinbych-y-Pysgod, SA70 8EJ

Gwiriwch yr amseroedd agor ar gyfer clinigiau cerdded i mewn isod. Mae clinigiau cerdded i mewn yn Canolfan Hamdden Dinbych-y-Pysgod ar agor i unrhyw un 16 a dros.

Mae’r JCVI wedi cynghori (agor mewn dolen newydd) y dylid cynnig y brechlyn Pfizer/BioNTech (agor mewn dolen newydd) i bobl ifanc rhwng 12 a 15 oed sydd â risg uwch o gael coronafirws (COVID-19). Mae’r JVCI hefyd yn argymell y dylid cynnig y brechlyn i'r rhai rhwng 12 a 15 oed sy’n byw gyda rhywun sydd a gwrth imiwnedd.

Rydym yn y broses o nodi’r rhai rhwng 12 a 15 oed sy’n gymwys i'w gwahodd i dderbyn y brechlyn Pfizer/BioNTech mewn canolfan brechu torfol. Peidiwch â mynychu canolfan brechu torfol heb apwyntiad. Er mwyn osgoi unrhyw oedi, gallwch gysylltu â ni i drefnu apwyntiad.

  • ar agor bob dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul ar gyfer cerdded i mewn rhwng 10am a 4pm.
  • Brechlynnau Pfizer, AstraZeneca a Foderna ar gael. 

Ar y trên

Mae'r ganolfan hamdden wedi'i lleoli ychydig dros filltir o orsaf reilffordd Dinbych-y-pysgod (SA70 7JY).

Ar y bws

Mae nifer o wasanaethau bysiau (349 a 360) yn rhedeg o Norton opp Norton Cottages (A478, SA70 8AB) a South Parade Terminus Dinbych-y-pysgod (Upper Park Road, SA70 7JD) ac yn stopio y tu allan i'r ganolfan hamdden ar Marsh Road.

Gallwch weld yr amserlenni bws ar wefan Cyngor Sir Benfro (agor mewn dolen newydd). Fel arall gallwch ffonio 01437 764551.

  • Parcio am ddim ar gael i gleifion
  • Yn hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Toiledau anabl ar gael
Rhannwch: