Neidio i'r prif gynnwy

Caerfyrddin

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Y Gamfa Wen, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3EP

Gwiriwch yr amseroedd agor ar gyfer clinigiau cerdded i mewn isod. Mae clinigiau cerdded i mewn yn Y Gamfa Wen ar agor i unrhyw un 16 a dros.

Ar y trên

Mae’r brifysgol wedi’i lleoli ychydig dros filltir o orsaf drenau Caerfyrddin (SA31 3JR).

Ar y bws

Mae nifer o wasanaethau bws (226, 227 a 228) yn rhedeg o orsaf fysiau Caerfyrddin (Heol Las, oddi ar yr A4242) ac yn aros y tu allan i’r campws ar Heol y Coleg.

Gallwch weld yr amserlenni bws ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin (agor mewn dolen newydd). Fel arall gallwch ffonio 01267 234567.

  • Parcio am ddim ar gael i gleifion
  • Yn hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Toiledau anabl ar gael
Rhannwch: