Neidio i'r prif gynnwy

Caerfyrddin

Peidiwch â chysylltu â'r lleoliad yn uniongyrchol

Gall pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sydd â chyfrifoldebau rhiant dros blant 5 i 11 oed nawr drefnu apwyntiad ar gyfer brechlyn COVID-19 cyntaf eu plenty trwy ffonio 0300 303 8322 neu trwy lenwi'r ffurflen gais hon https://forms.office.com/r/Rn7Tifwj6S (agor mewn dolen newydd)

Y Gamfa Wen, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3EP

Oriau agor galw heibio 

Dydd Llun 10:00am - 8:00pm
Dydd Mawrth 10:00am - 8:00pm
Dydd Mercher 10:00am - 8:00pm
Dydd Iau 10:00am - 8:00pm
Dydd Gwener 10:00am - 3:30pm
Dydd Sadwrn 10:00am - 3:30pm
Dydd Sul 10:00am - 8:00pm

Clinigau brechu COVID penodedig iechyd meddwl a llesiant (agor mewn dolen newydd):

  • Cynhelir y sesiynau penodedig pob dydd Mawrth rhwng 2.00pm - 4.00pm. 
​​​​​Clinigau Brechu COVID-19 pwrpasol ar gyfer beichiogrwydd a bwydo ar y fron (agor mewn dolen newydd):
  • Cynhelir y sesiynau penodedig pob dydd Mawrth rhwng 9.30am - 1.00pm. 

Ar y trên

Mae’r brifysgol wedi’i lleoli ychydig dros filltir o orsaf drenau Caerfyrddin (SA31 3JR).

Ar y bws

Mae nifer o wasanaethau bws (226, 227 a 228) yn rhedeg o orsaf fysiau Caerfyrddin (Heol Las, oddi ar yr A4242) ac yn aros y tu allan i’r campws ar Heol y Coleg.

Gallwch weld yr amserlenni bws ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin (agor mewn dolen newydd). Fel arall gallwch ffonio 01267 234567.

  • Parcio am ddim ar gael i gleifion
  • Yn hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Toiledau anabl ar gael
Rhannwch: