Rwy'n cael problemau wrth archebu prawf, beth alla i ei wneud?

Rydym yn gwybod bod rhai pobl wedi bod yn rhai problemau wrth archebu prawf - naill ai peidio â chael cynnig un neu gael cynnig un sydd bellter sylweddol o'u cartref. Os bydd hyn yn digwydd i chi, ewch nôl i’r safle yn hwyrach yn y dydd neu gyda'r nos wrth i'r apwyntiadau adnewyddu. Ni ddylai fod angen i chi dderbyn prawf ymhell o'ch cartref gan ein bod yn darparu profion yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Rydym hefyd wedi gwella'r system ar gyfer profion lleol ar gyfer y grwpiau canlynol ar hyn o bryd:

Rhannwch: