Pryd mae'n rhaid i mi hunan-ynysu?

Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19 (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel colled neu newid i'ch ymdeimlad o arogl neu flas) dylech aros gartref (hunan-ynysu) a gadael eich tŷ i fynychu'r apwyntiad prawf yn unig. Ar ôl y prawf, rhaid i chi barhau i hunan-ynysu nes i chi dderbyn canlyniad negyddol. Os ydych chi'n derbyn prawf positif, rhaid i chi aros gartref (hunan-ynysu) am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eu symptomau. Bydd angen i unrhyw un arall sy'n byw yn yr un cartref ynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eich symptomau. Bydd prawf positif hefyd yn arwain at berson cyswllt ar ran gwasanaeth Prawf, Olrhain, Amddiffyn GIG Cymru yn cysylltu â chi.

Os yw person yn derbyn prawf negyddol nid oes angen iddo aros gartref mwyach (hunan-ynysu).

Rhannwch: