Beth fydd yn digwydd yn y prawf?

Dilynwch gyfarwyddiadau staff ar y safle ac arhoswch yn eich car os yw'n apwyntiad gyrru drwodd. Efallai y gofynnir i chi am ddogfen adnabod (ID), felly dewch â rhai gyda chi. Peidiwch â agor ffenestr eich car oni bai y gofynnir i chi wneud hynny. Mae'r prawf yn cynnwys cymryd swab yng nghefn eich gwddf a'ch trwyn a gofynnir i chi wneud hyn eich hun, bydd staff yn rhoi cyngor clir i chi.

Os byddwch chi'n archebu apwyntiad ar y safle cerdded i mewn, gwisgwch orchudd wyneb.

Rhannwch: