Neidio i'r prif gynnwy

FAQs ffolder

06/04/22
A oes yn rhaid i mi hunan-ynysu os oes gen i symptomau COVID-19?
06/04/22
A allaf gael prawf PCR o hyd i gadarnhau COVID-19?
06/04/22
Pryd ddylwn i archebu a chymryd prawf LFD?
06/04/22
Sut mae defnyddio prawf llif ocheol?
06/04/22
Pam fod dal angen i bobl gymryd prawf llif ochrol ar ddiwrnod 5 a diwrnod 6 os nad oes gofyniad cyfreithiol i hunan-ynysu?
06/04/22
Rwyf i fod i ddod i ysbyty GIG i gael gweithdrefn neu driniaeth, a oes angen prawf PCR neu brawf llif ochrol arnaf?
06/04/22
A oes dal angen i mi gynnal prawf llif ochrol os wyf am fod gyda grŵp o bobl?
06/04/22
Sut alla i archebu prawf llif ochrol?
06/04/22
Mae gen i symptomau/Rwy'n gofalu am rywun sydd â symptomau ond ni allaf archebu ar-lein, sut mae cael prawf llif ochrol?
06/04/22
Pam na allaf ddefnyddio'r canolfannau profi sydd wedi bod yn cael eu defnyddio yn fy ardal leol yn ystod y pandemig?
06/04/22
Nid oes gennyf symptomau ond a allaf gael mynediad at brofion llif ochrol o hyd i reoli fy risg bersonol i eraill?
06/04/22
A allaf gael prawf am COVID-19 os wyf yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol ac yn gymwys i gael triniaethau gwrthfeirysol?
06/04/22
Beth ddylwn i ei wneud os wyf yn gymwys i gael triniaethau gwrthfeirysol ar gyfer COVID-19 a bod gennyf ganlyniad prawf llif ochrol positif?
06/04/22
Mae gen i gyflwr iechyd, a ydw i'n gymwys i fod ar un o'r treialon ar gyfer triniaethau COVID-19?
06/04/22
Sut byddaf yn gwybod a ydw i wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos o COVID-19?
06/04/22
Os nad oes mwy o brofion PCR, sut bydd amrywiadau o ddiddordeb yn cael eu monitro? Sut byddwn ni'n gwybod a oes gennym ni amrywiad newydd yn ein cymuned?
06/04/22
A yw Ap COVID y GIG yn dal i gael ei ddefnyddio?
06/04/22
A fyddaf yn dal i allu cael mynediad at y cynllun cymorth hunan-ynysu os bydd yn rhaid i mi hunan-ynysu?
06/04/22
Beth os ydw i neu rywun rwy'n gofalu amdano, angen cymorth neu gyfarwyddyd ar sut i wneud prawf llif ochrol neu PCR mewn fformatau gwahanol (braille, sain ac ati)?
06/04/22
A oes dal risg y gallaf gael galwadau ffug gan bobl sy'n esgus eu bod yn olrhain cysylltiadau neu o'r GIG?
Rhannwch: