Neidio i'r prif gynnwy

Cadw mewn cysylltiad – cefnogaeth ar gael i gleifion a'u teuluoedd a'u ffrindiau

Rydym yn cydnabod bod cleifion yn elwa yn fawr o ymweliadau gan ffrindiau a theulu wrth wella; fodd bynnag, mae'r rhain yn amseroedd digynsail, sy'n gofyn am roi mesurau penodol ar waith i amddiffyn ein cleifion a'n staff. Ar hyn o bryd ni chaniateir ymweliadau, dim ond mewn amgylchiadau penodol.

Rydym yn gwybod ei bod yn bwysig ichi gadw mewn cysylltiad â ffrindiau neu aelodau o'r teulu yn yr ysbyty. Mae'r Tîm Cymorth i Gleifion yn helpu i gadw cysylltiad rhwng cleifion a'r teulu mewn sawl ffordd:

Anfon neges at anwyliaid

Gallwch anfon neges at eich anwyliaid trwy ein ffurflen ar lein yma (agor mewn dolen newydd) sydd ar gael mewn nifer o ieithoedd.

Neu gallwch ddefnyddio ein cyfeiriad e-bost pwrpasol ThinkingOfYou.HDD@wales.nhs.uk. Gallwch hefyd gynnwys ffotograffau i’ch anwyliaid.

Pan ddaw eich neges i law, bydd yn cael ei argraffu a’i roi yn ddiogel i’ch ffrind neu berthynas yn yr ysbyty ar eich rhan.

Sicrhewch eich bod yn cynnwys enw llawn yr unigolyn, y ward y mae arni a’i ddyddiad geni (os yw’n hysbys).

Os oes yn well gennych, gallwch siarad ag aelod o'r tîm cymorth i gleifion a all drefnu i'ch neges gael ei danfon at eich ffrind neu berthynas yn yr ysbyty. Cysylltwch â nhw ar 0300 0200 159.

Eiddo ac anrhegion

Gall y Tîm Cymorth i Gleifion hefyd helpu perthnasau a / neu ofalwyr i drefnu gollwng (a chasglu) dillad ac eitemau personol hanfodol eraill.

Er mwyn trefnu'r gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni ar 0300 0200 159. Byddwn yn trefnu cwrdd â chi y tu allan i brif fynedfa’r ysbyty. Gwnewch hyn dim ond trwy drefniant ymlaen llaw trwy siarad â'r Tîm Cymorth i Gleifion a fydd yn eich cynghori ar y gofynion penodol.

Ymweld o bell

Mae gan ein wardiau i-Pads y gellir eu defnyddio i wnued galwadau fideo lle bo hynny'n briodol, gan ddefnyddio meddalwedd fel Skype.

Rhannwch: