Eitemau wedi'u gwneud â llaw

Mae'r bwrdd iechyd yn cyfathrebu â sawl cymuned gwnïo leol wrth aros i stoc o dillad priodol (Scrubs) gael eu danfon. Os ydych chi am helpu gyda'r cyflenwad hwn, siaradwch â'r tîm ymholiadau yn gyntaf i gytuno ar feintiau. Mae'r bwrdd iechyd hefyd yn ddiolchgar am fagiau golchi dillad a bandiau pen cotwm, y mae angen iddynt fod yn lliwgar ac yn olchadwy ar 60 gradd. Cliciwch yma ar gyfer manylebau ar gyfer yr eitemau hyn Arweiniad ar gyfer eitemau wedi'u gwneud â llaw. E-bostiwch covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk i gael meintiau a threfniadau dosbarthu cyn i chi ddechrau gwnïo. Nid yw'r bwrdd iechyd yn derbyn masgiau cotwm nac unrhyw eitemau wedi'u gwau oherwydd risg haint.

Rhannwch: